Sydäniskurin käyttö

Sydäniskuri on laite, jota käytetään sydänpysähdyksen saaneen hoidossa. Laitteen avulla pyritään palauttamaan sydämen normaali toiminta sähköiskun avulla.

​​Sydäniskurin sijainnin merkitsemiseen käytettävä vihreä-valkoinen AED kylttiKaikkien käyttöön tarkoitettuja neuvovia sydäniskureita löytyy useilta työpaikoilta ja julkisista tiloista. Laitteet tulee olla sijoitettuna esteettömästi ja ne ovat tunnistettavissa AED-merkinnästä (automated external defibrillator).

Sydäniskurin antaman sähköiskun tarkoituksena on lopettaa sydämessä oleva hengenvaarallinen rytmihäiriö, jotta sydän voi käynnistyä uudelleen ja palautua normaaliin rytmiin.

Sydäniskurin käynnistämisen jälkeen laite opastaa auttajaa ääniohjein, mikä tekee käytöstä yksinkertaista ja turvallista.

Liimaelektrodien kiinnittäminen

Rintakehälle kiinnitettävien liimaelektrodien avulla sydäniskurin tuottama sähköisku ohjataan sydämeen.

Laitteen mukana tulevat liimaelektrodit kiinnitetään laitteen käynnistämisen jälkeen henkilön paljaalle rintakehälle pakkauksen ohjeen mukaan.

Sydäniskurin liimaelektrodit kiinnitettynä elvytysnuken rintakehälle pakkauksen ohjeen mukaan.

Sydämen rytmin tunnistaminen

Sydäniskuri tunnistaa eli toisin sanoen analysoi sydämessä olevan rytmin ja päättää tarvitaanko sydämen normaalin toiminnan palauttamiseksi lyhytaikaista sähköiskua. Ellei iskua tarvita, laite ohjaa auttajaa jatkamaan mahdollisimman keskeytyksetöntä paineluelvytystä.

Sydäniskuri ei anna iskua automaattisesti, vaan auttajan tulee painaa erillistä vilkkuvaa isku-painiketta laitteen niin neuvoessa. Sydäniskuri ohjaa auttajaa koko ajan selkein äänikomennoin ja pyytää irrottautumaan autettavasta ennen iskun antamista.

Sydäniskuri analysoi sydämessä olevaa rytmiä kahden minuutin välein. Analysointien välissä laite ohjaa auttajaa painelemaan.

Sydäniskuri ohjaa auttajan toimintaa myös mahdollisen sydämen käynnistymisen jälkeen.

sydäniskuri; AED; sydänpysähdys

Kyllä

Päivitetty  1.5.2021