Paineluelvytys

Paineluelvytyksen tulee olla  jatkuvaa ja paineluun aiheutuvia taukoja tulee välttää kaikin keinoin.

​​​Auttaja asettaa kätensä oikeaan painelupaikkaan keskelle elvytysnuken rintalastaa.

Aloita paineluelvytys heti, kun olet todennut elottomuuden ja hälyttänyt apua.

Asetu polvillesi elvytettävän viereen niin, että hartiasi ovat kohtisuoraan elvytettävän rintakehän yläpuolelle.

Aseta vahvemman kätesi kämmen rintalastan keskelle ja toinen käsi sen päälle sormet toistensa lomassa. Pidä käsivartesi suorina ja sormesi irti elvytettävän rintakehästä niin, että voima kohdistuu suoraan rintalastaan.

Painele 100 - 120 kertaa minuutissa. Katso, että elvytettävän rintakehä painuu 5-6 cm syvyyteen.

Paineluelvytyksen tulee olla mäntämäistä ja liikkeen mahdollisimman tasaista ja jatkuvaa. Anna elvytettävän rintakehän palautua ylös asti painallusten välissä, mutta älä irrota käsiäsi rintakehältä.

Paineluelvytys on erittäin raskasta. Jos paikalla on useampi auttaja, kannattaa painelijaa vaihtaa lyhyiden painelutaukojen kohdalla esimerkiksi kahden minuutin välein. Vältä turhia taukoja!

Miten painelen?
  • Keskeltä rintalastaa
  • Käsivarret suorina
  • Mäntämäinen liike, 100-120 kertaa minuutissa
  • Paina 5-6 cm syvyyteen

Milloin puhalletaan?

Puhalluselvytystä annetaan, jos auttaja tuntee kykenevänsä siihen. Erityisen tärkeää puhalluselvytys on, jos elvytettävä on lapsi, tai henkilö on mennyt elottomaksi hapenpuutteen, kuten hukkumisen tai tukehtumisen vuoksi.

Puhalla 30 painalluksen jälkeen 2 rauhallista ja lyhyttä, noin sekunnin mittaista suusta-suuhun puhallusta elvytettävän keuhkoihin. Varmista, että ilma menee keuhkoihin katsomalla nouseeko rintakehä puhalluksen aikana. Puhallusten jälkeen jatka painelua. Aikuisella painelun ja puhallusten suhde on 30 painallusta ja 2 puhallusta.

Yksin elvytettäessä riittää pelkkä paineluelvytys.

elottomuus; paineluelvytys; hätänumero; hälyttäminen

Kyllä

Päivitetty  1.5.2021