Siirry sivun sisältöön

Päivystyskäynnin aikana huomioitavat asiat

Päivystyskäyntiin sisältyy monia tilanteita, jotka on hyvä tiedostaa päivystyksessä asioidessa.

Päivystyksessä asiointiin liittyy paljon mielikuvia ja asioita, jotka voivat askarruttaa päivystykseen lähtiessä sekä päivystyshoidon aikana. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi se, saako päivystyksessä ruokaa tai miksi päivystyksessä joutuu odottamaan? Alle on kerätty tietoa asioista, jotka on hyvä tiedostaa, kun itse tai läheinen asioi päivystyksessä.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystyksessä aina, vaikka asiakas olisi soittanut terveysneuvontaan ennen päivystykseen hakeutumista. Näin toimitaan, koska kaikkia kiireellisiä terveysongelmia ei ole mahdollista tarkkaan arvioida puhelimessa asiakasta näkemättä. Asiakkaan vointi on voinut myös muuttua matkan aikana. Mikäli asiakkaan terveysongelma vaatii hoitoa päivystyksessä, määritellään hoidon kiireellisyys ja hoitoon tarvittavat resurssit voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.

Hoitoa vaativien potilaiden määrää on vaikea ennustaa, minkä vuoksi päivystykset voivat toisinaan ruuhkautua. Ruuhkatilanteita aiheuttavat esimerkiksi ensimmäiset syysliukkaat, jolloin tapaturmien määrä kasvaa ja erilaiset hengitystietulehdus- ja vatsatautiepidemiat.

Päivystyksessä asioidessa on hyvä varautua siihen, että omaa vuoroaan joutuu odottamaan. Päivystyksen ammattitaitoinen henkilökunta pyrkii aina parhaansa mukaan hoitamaan potilaat sujuvasti ja kohtuullisessa ajassa. Henkilökunta on päivystyksessä potilaita varten.

Useimmissa päivystyksissä on mahdollisuus ostaa välipalaa ja juotavaa. Tutkimuksia varten voi joutua olemaan ravinnotta ja sen vuoksi tulee varmistaa aina hoitavalta henkilökunnalta, saako syödä ja juoda normaalisti. Omat kotilääkkeet voi yleensä ottaa tavanomaiseen aikaan.

Päivystyksessä saa yleensä käyttää matkapuhelinta. Valokuvaaminen muualla kuin julkisilla paikoilla on kuitenkin kiellettyä, samoin toisten ihmisten kuvien julkaiseminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ilman heidän lupaansa.

Päivystykseen voi ottaa tarvittaessa mukaan saattajan tai henkilökohtaisen avustajan. Saattajien määrää voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan ja joihinkin päivystyksen hoitotiloihin saattajat eivät pääse mukaan lainkaan.

Lähiomaiset voivat tiedustella hoidon etenemistä puhelimitse. Tietoja ei luovuteta muille. Päivystyksessä ei yleensä ole varsinaisia vierailuaikoja, mutta muiden kuin lähiomaisten vierailuja päivystyksessä on syytä välttää.

Päivystyksessä ei sallita häiriö- ja väkivaltakäyttäytymistä. Päivystyksessä on paikalla vartija potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi. Vartijoilla on oikeus poistaa häiröitä aiheuttavat henkilöt päivystyksen tiloista.

Päivitetty 1.5.2021