Siirry sivun sisältöön

Päivystyksellinen hoidon tarpeen arviointi

​​​​Terveydenhuollon ammattilainen arvioi äkillisten oireiden vakavuutta ja mahdollista päivystyshoidon tarvetta yhdessä asiakkaan kanssa.

Päivystyksellisellä hoidon tarpeen arvioinnilla tarkoitetaan ammattilaisen tekemää arviota siitä, tarvitseeko asiakas äkillisen terveysongelman selvittämiseksi kiireellisiä tutkimuksia ja hoitoa terveydenhuollossa. Arviointiin osallistuvat asiakas ja hänen läheisensä sekä kaikki terveydenhuollon ammattilaiset, joihin asiakas ottaa yhteyttä. Hoidon tarpeen arviointi tapahtuu ensisijaisesti puhelimitse.

Hoidon tarve arvioidaan yksilöllisesti asiakkaan tilanne ja mahdolliset riskitekijät huomioiden. Tarvittava hoito voi tapahtua päivystyksessä, toisessa terveydenhuollon yksikössä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Puhelimitse tapahtuvan päivystyksellisen hoidon tarpeen arvioinnin lisäksi erilaiset äkillisten terveysongelmien arviointiin ja neuvontaan tarkoitetut sähköiset palvelut auttavat arvioimaan avun tarvetta ennen yhteydenottoa terveydenhuollon ammattilaiseen.

Päivitetty 1.5.2021