Toiminta hätätilanteessa

Jokainen voi joutua tilanteeseen, jossa kohtaa äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen ihmisen. Hyvät ensiaputaidot auttavat tunnistamaan hätätilanteen ja antavat valmiuden auttaa.

Avun tarvitsijana voi olla itse, perheenjäsen, työtoveri tai satunnainen ohikulkija. Ensiaputaidot auttavat tunnistamaan tilanteen ja aloittamaan auttamisen.

Haitarin otsikkotaso2
Tee tilannearvio

Ensimmäisenä paikalle saapunut pyrkii selvittämään, mitä on tapahtunut. Henkeä uhkaavassa tilanteessa tai sitä epäiltäessä tulee aina nopeasti tehdä hätäilmoitus numeroon 112. Mikäli auttajia on useita, tehtävät jaetaan: yksi aloittaa tilanteen selvittämisen ja ensiavun antamisen, toinen tekee tarvittaessa hätäilmoituksen ja varoittaa muita tilanteen niin vaatiessa.

Soita hätänumeroon 112

Hätänumeroon 112 soitettaessa hätäkeskuksen koulutettu hätäkeskuspäivystäjä arvioi avun tarpeen ja hälyttää paikalle ensihoitoyksikön tai muuta apua.

Kun soitat hätänumeroon 112
  • Vastaa hätäkeskuspäivystäjän esittämiin kysymyksiin
  • Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti
  • Lopeta puhelu vasta hätäkeskuspäivystäjältä luvan saatuasi
Pelasta vaarassa olevat ja estä lisäonnettomuudet

Tilannearvion ja hätänumeroon soittamisen jälkeen pelastetaan hengenvaarassa olevat. Huomioida täytyy myös mahdolliset lisäonnettomuuksien riskit. Tärkeää on toimia harkiten, ettei vaaranna omaa tai muiden turvallisuutta.

Anna tarvittava ensiapu

Ensiavun antamisessa tärkeintä on turvata autettavan hengitysteiden avoimuus ja verenkierto sekä antaa hätäensiapua ennen ammattiavun paikalle saapumista.

Kuka vain voi ja osaa antaa ensiapua. Ensiapuohjeisiin kannattaa tutustua etukäteen ja ensiaputoimenpiteitä voi harjoitella omatoimisesti tai ensiapuverkkokursseilla. Ensiaputaidot auttavat tilanteen tunnistamisessa ja avun antamisessa. Hätätilanteissa toimimiseen voi perehtyä Päivystystalon ensiapuverkkokurssien avulla.

Tarkemmat ensiapuohjeet löytyvät Suomen Punaisen Ristin verkkosivuilta ja Terveyskirjaston Ensiapuoppaasta.

 

Päivitetty  26.2.2018