Toiminta hätätilanteessa

Jokainen voi joutua tilanteeseen, jossa kohtaa äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen ihmisen. Hyvät ensiaputaidot auttavat tunnistamaan hätätilanteen ja antavat valmiuden auttaa.

Avun tarvitsijana voi olla itse, perheenjäsen, työtov​eri tai satunnainen ohikulkija. Ensiaputaidot auttavat tunnistamaan tilanteen ja aloittamaan auttamisen.

hätätilanne; ensiaputaidot; tilannearviointi; ensiapu; ensiapuohjeet

Kyllä

Päivitetty  1.5.2021