Toiminta hätätilanteessa

Jokainen voi joutua tilanteeseen, jossa kohtaa äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen ihmisen. Hyvät ensiaputaidot auttavat tunnistamaan hätätilanteen ja antavat valmiuden auttaa.

Avun tarvitsijana voi olla itse, perheenjäsen, työtoveri tai satunnainen ohikulkija. Ensiaputaidot auttavat tunnistamaan tilanteen ja aloittamaan auttamisen.

Päivitetty  1.5.2021

Kyllä