Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjeet

Aikaa on vähän, kun ensiapua tarvitaan! Opettelemalla antamaan ensiapua, voit pelastaa ihmishenkiä!

​​​​​​​​​​

Yleensä ensiapua tarvitaan arjen pienissä tapaturmissa tai sairauskohtauksen yllättäessä. Avun tarvitsijana voit olla itse, perheenjäsen, työtoveri tai satunnainen ohikulkija. Ensiaputaidot auttavat tunnistamaan tilanteen ja aloittamaan auttamisen. Henkeä uhkaavassa tilanteessa tai sitä epäiltäessä tulee aina nopeasti tehdä hätäilmoitus numeroon 112. Mikäli auttajia on useita, tehtävät jaetaan: yksi aloittaa tilanteen selvittämisen ja ensiavun antamisen, toinen tekee tarvittaessa hätäilmoituksen ja varoittaa muita tilanteen niin vaatiessa.

Ensiapu on osa laajempaa auttamisen ketjua, jossa ei pidä unohtaa tapaturmien ehkäisyä ja sairauskohtausten varhaisoireiden tunnistamista. Kuka vain voi ja osaa antaa ensiapua. Oheen on kerätty keskeisimmät ensiaputoimenpiteet, joiden avulla auttaminen aloitetaan. Ohjeisiin kannattaa tutustua etukäteen ja ensiaputoimenpiteitä voi harjoitella omatoimisesti tai ensiapukursseilla.

Aivoverenkierron häiriöt

Aivoverenkierron häiriö ilmenee yleensä täysin yllättäen ja oireet ilmenevät nopeasti. Jos epäilet aivotapahtumaa itselläsi tai lähiomaisellasi, soita hätänumeroon 112 heti!

Ensiapuohje:

Aivoverenkierron häiriöt​ (punainenristi.fi)

Astmakohtaus

Tyypillinen astmakohtaus on helposti tunnistettavissa voimakkaana yskänä, hengitysvaikeutena sekä hengityksen vinkumisena. Kohtaukset voivat vaihdella lievistä kotona hoidettavista tapauksista vakaviin kohtauksiin, jotka vaativat välitöntä ensiapua ja sairaalahoitoa.

Ensiapuohje: Astmakohtaus (punainenristi.fi)​

Elvytys

On elintärkeää tunnistaa nopeasti elvytystä vaativa hätätilanne ja soittaa hätänumeroon 112! Elvytyksen onnistumisen ratkaisee ennen kaikkea aika, joka kuluu sydänpysähdyksestä elvytyksen aloittamiseen.

Ensiapuohje:

Elvytys (punainenristi.fi)

Haavat

Haavat eroavat toisistaan syntytavan, sijainnin, koon ja syvyyden perusteella. Ensiapuna verenvuotoa tulee tyrehdyttää peittämällä haava mieluummin puhtaalla kuivalla siteellä.

Ensiapuohje:

Haavat (punainenristi.fi)​

Hengitysteiden avaaminen ja hengityksen selvittäminen

Estät tajuttoman tukehtumisen avaamalla hänen hengitystiensä. Avaa hengitystiet ja selvitä hengittääkö potilas normaalisti.

Ensiapuohje:

Hengitysteiden avaaminen ja hengityksen selvittäminen​ (punainenristi.fi)

Henkinen ensiapu

Onnettomuuspaikalla ihmiset ovat usein järkyttyneitä. Tapaturma ja vakava sairastuminen aiheuttavat fyysisten vammojen lisäksi myös psyykkistä eli henkistä loukkaantumista.

Ensiapuohje:

Henki​nen ensiapu (punainenristi.fi)

Kouristelu

Kouristuksen aikana kaikki raajat ja vartalon lihakset kouristelevat. Varmista, että potilaan hengitystiet pysyvät auki ja ettei potilas loukkaa itseään lisää kohtauksen aikana sekä hälytä tarvittaessa apua soittamalla hätänumeroon 112.

Ensiapuohje:

Kouristelu (punainenristi.fi)

Luunmurtumat

Liikunta- ja tukielinten vammat syntyvät tavallisesti putoamisen, kaatumisen, iskun tai iskeytymisen seurauksena. Jos epäilet vakavaa murtumaa, esimerkiksi vuotavaa avomurtumaa, selkärankavammaa tai pään-kasvojen alueen vammaa, soita hätänumeroon 112.

Ensiapuohje:

Luunmurtumat (punainenristi.fi)

Nenäverenvuoto

Yleensä nenäverenvuoto on vaaraton. Joskus vuoto voi kuitenkin olla niin runsasta, että se vaatii lääkärin hoitoa.

Ensiapuohje:

Nenäverenvuoto (punainenristi.fi)

Nivelvammat

Nivelen nyrjähdysvamma aiheuttaa verenvuotoa ihonalaiseen kudokseen. Kivun lisäksi vamma-alueelle kerääntyy nestettä ja se turpoaa. Muista kolmen Koon sääntö: kylmä, koho, kompressio.

Ensiapuohje:

Nivelvammat (punainenristi.fi)

Palovammat

Palovamma on lämmön tai syövyttävän kemiallisen aineen aiheuttama kudostuho, jossa iho ja mahdollisesti myös sen alaiset kudokset vaurioituvat. Ihoa jäähdyttämällä estät vamman laajenemisen syvempiin ihokerroksiin.

Ensiapuohje:

Palovammat (punainenristi.fi)

Pyörtyminen

Jos aivot eivät saa tarpeeksi happea, henkilö pyörtyy eli menettää tajuntansa. Aseta potilas makuulle ja varmista, että hengitystiet ovat auki. Aivojen saadessa uudestaan hapekasta verta, potilas yleensä virkoaa nopeasti.

Ensiapuohje:

Pyörtyminen (punainenristi.fi)​

Pään vammat

Pään vammat syntyvät yleensä päähän osuneesta iskusta. Päähän osunut isku vaurioittaa kudoksia iskukohdalla. Vamman laajuus riippuu iskun voimakkuudesta. Mikäli et saa henkilöä hereille, soita hätänumeroon 112.

Ensiapuohje:

Pään vammat (punainenristi.fi)

Rintakipu

Rintakivun yhteydessä nopeasti aloitetulla ensiavulla ja hoidon käynnistymisellä voidaan estää lisävaurioiden syntymistä ja sairastuneen selviytymismahdollisuudet paranevat merkittävästi. Soita hätänumeroon 112.

Ensiapuohje:

Rintakipu (punainenristi.fi)

Sokki (verenkierron häiriötila)

Sokilla tarkoitetaan tilannetta, jossa kudosten verenkierto on riittämätön turvaamaan solujen hapensaantia. Sokki on vakava tila, johon voi olla eri syitä. Aseta potilas makuulle ja soita hätänumeroon 112.

Ensiapuohje:

Sokki (verenkierron häiriötila), (punainenristi.fi)

Tajuttoman ensiapu

Tajunnan häiriöt voivat kehittyä nopeasti tai hitaasti. Auttajan on seurattava autettavan tajunnassa tapahtuvia muutoksia lisäapua odotettaessa. Soita hätänumeroon 112.

Ensiapuohje:

Tajuttoman ensiapu (punainenristi.fi)

Toiminta liikenneonnettomuudessa

Jokaisella on velvollisuus auttaa. Mitä paremmin olet varautunut onnettomuuden mahdollisuuteen, sitä helpompi sinun on toimia rauhallisesti ja säilyttää toimintakykysi.

Ensiapuohje:

Toiminta liikenneonnettomuudessa (punainenristi.fi)

Vakava allerginen reaktio

Anafylaktinen reaktio tarkoittaa koko elimistön hengenvaarallista yliherkkyysreaktiota. Oireet voivat kehittyä hengenvaarallisiksi jo muutamassa minuutissa. Toimi ohjeiden mukaisesti ja hälytä tarvittaessa lisäapua soittamalla hätänumeroon 112.

Ensiapuohje:

Vakava allerginen reaktio (punainenristi.fi)

Verensokerin lasku diabeetikolla

Diabetestä sairastavan verensokerin laskiessa liian alas, voi syntyä hengenvaarallinen tilanne. Jos potilas on tajuissaan ja yhteistyökykyinen, anna sokeripitoista syötävää tai juotavaa. Mikäli potilas ei ole yhteistyökykyinen tai menee tajuttomaksi, soita hätänumeroon 112.

Ensiapuohje:

Verensokerin lasku diabeetikolla (punainenristi.fi)

Verenvuodon tyrehdyttäminen

Haava on tyypillinen tapaturman seuraus. Niiden hoito riippuu syvyydestä, leveydestä ja pituudesta sekä sijainnista. Tyrehdytä aina ensin verenvuoto.

Ensiapuohje:

Verenvuodon tyrehdyttäminen (punainenristi.fi)

Vierasesine hengitysteissä

Hengitysteihin voi joutua vierasesine esimerkiksi ruokaillessa. Poisto vaatii ripeitä ensiaputaitoja. Tunnista nopeasti hätätilanne.

Ensiapuohje:

Vierasesine hengitysteissä (punainenristi.fi)

Suomen Punainen Risti

Päivitetty  7.10.2019