Muista ennen päivystykseen lähtöä!

Olemme koonneet tähän ne tärkeät asiat, jotka sinun olisi hyvä huomioida ennen päivystykseen lähtöä

​​​

Ota mukaan päivystykseen

 • Kela- kortti
 • ajan tasalla oleva lääkelista
 • tiedot allergioista
 • astmalääkitys, insuliinit, silmätipat sekä muut sellaiset sinulle määrätyt erikoislääkitykset, joita päivystyksissä ei välttämättä ole valikoimassa
 • omaisten yhteystiedot (nimi ja puhelinnumero)
 • verenohennuslääkitykseen liittyvät annosteluohjeet (esimerkiksi Marevan-kortti)
 • muualla tehtyjen tutkimusten tulokset ja röntgenkuvat, jotka liittyvät päivystyshoitoa vaativaan vaivaasi
 • matkapuhelin ja puhelimen laturi
 • kotiavaimet
 • vaihtovaatteet ja henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet tarvittaessa
 • pieni määrä käteistä rahaa kotimatkaa varten (taksimatkan omavastuuosuus on 25 €)

Jätä kotiin

 • arvoesineet (esimerkiksi korut ja kellot)
 • luottokortit
 • suuret käteissummat

Pikaopas

 • Hätätilanteessa soita 112!
 • Ellet ole varma, tarvitsetko vaivasi vuoksi päivystyksellistä hoitoa, ole yhteydessä oman alueesi terveysneuvontaan ennen päivystykseen lähtöä.​
 • Päivystyskäynnin aikana voit pitää yhteyttä omaisiisi matkapuhelimellasi. Muista ottaa mukaan tarvittavat yhteystiedot ja puhelimesi laturi.
 • Päivystyksessä on mahdollisuus ostaa välipalaa ja juotavaa. Muista kuitenkin, että joitain tutkimuksia varten voit joutua olemaan ravinnotta. Varmista aina hoitohenkilökunnalta, saatko syödä ja juoda normaalisti.
 • Huomioithan, että päivystyksessä potilaat hoidetaan kiireellisyyden mukaisessa järjestyksessä. Joskus tämä tarkoittaa sitä että, omaa vuoroaan voi joutua odottamaan.


 

Milloin päivystykseeen lähdetään?


Päivystyksessä hoidetaan äkillisesti sairastuneita tai vammautuneita potilaita, joiden hoitoa ei voida kiireellisyyden vuoksi siirtää seuraavaan arkipäivään ilman, että potilaan sairaus tai vamma pahenee.

Mihin pitää soittaa ja miksi?

Ennen päivystykseen lähtemistä on tärkeää selvittää, mikä itselle ilmaantuneen oireen tai vamman asianmukainen ja oikea hoitopaikka on. Hoidon tarpeen arvioinnin tekemiseksi ja tarvittavan ohjauksen saamiseksi on hyvä olla yhteydessä oman alueen terveysneuvontapalveluun ennen päivystykseen lähtemistä.

Joillain alueilla on ohjeistettu soittamaan terveysneuvontaan aina ennen hoitoon hakeutumista. Näitä ohjeistuksia on hyvä noudattaa sujuvan päivystyskäynnin varmistamiseksi.​

Päivystyksellistä hoitoa annetaan ympärivuorokautisten päivystysten lisäksi terveyskeskuksien ja terveysasemien akuutti- ja kiirevastaanotoilla.

Hätätilanteessa soita 112

Hätätilanteessa ei päivystykseen hakeutumista ja avun pyytämistä saa turhaan pitkittää. Hätänumeroon soitettaessa hätäkeskuksen koulutettu hätäkeskuspäivystäjä tekee arvion avun tarpeesta ja hälyttää paikalle ensihoitoyksikön tai muuta apua. Ensihoidossa työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset voivat aloittaa potilaan tarvitseman hoidon heti tavattaessa ja kuljettaa potilaan tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan.

Hätätilanteita, joissa soittaminen hätänumeroon on paikallaan, ovat muun muassa

 • elvytystilanne
 • voimakas rintakipu
 • vaikea hengenahdistus
 • aivoverenkiertohäiriöön viittaavat äkilliset oireet (suupielen roikkuminen, toisen käden ja/tai jalan voimattomuus tai tunnottomuus, puheen puuromaisuus tai sanojen löytämisen vaikeus)
 • äkillinen kova päänsärky
 • runsas verenvuoto
 • suuret vammat
 • tajuttomuus tai tajunnan tason lasku

Mihin päivystykseen menen?

Koska päivystyshoitoa annetaan sekä päivystyspoliklinikoilla että terveyskeskusten ja asemien kiire- ja akuuttivastaanotoilla, on tärkeää olla selvillä siitä, mikä oman alueen yksiköistä on sinun tapauksessasi se oikea.

Asianmukaiseen ja oikeaan hoitopaikkaan vaikuttaa vaivan lisäksi ajankohta. Terveydenhuoltopalveluiden riittävyyden, saatavuuden ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että potilaat hoidetaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ellet ole varma oman alueesi päivystyshoitoa tarjoavista yksiköistä, soita alueesi terveysneuvontapalveluun.

Matkustaessasi kotipaikkakuntasi ulkopuolella saat tarvitsemasi kiireellisen hoidon lähimmästä päivystyshoitoa tarjoavasta yksiköstä. Päivystyksellisten hoitotoimenpiteiden jälkeen sinut voidaan ohjata jatkohoitoon tai tarkempiin tutkimuksiin oman alueesi sairaalaan.

Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi

Päivystykseen saapuvalle asiakkaalle tehdään tulovaiheessa aina hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi. Arvioinnin avulla päivystyksen työntekijä määrittelee hoidon kiireellisyyden ja potilaan hoitamiseksi tarvittavat resurssit.

Hoidon kiireellisyyden arvioimiseksi on käytössä erilaisia luokituksia, joissa hoidon kiireellisyys ilmaistaan joko kirjainten tai numeroiden avulla. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi tehdään kaikille päivystykseen saapuville asiakkaille ja se tehdään aina lääketieteellisin perustein.

Puhelimitse tehtyä tai potilaan itse tekemää hoidon tarpeen arviota tarkennetaan paikan päällä päivystyksessä. On tärkeää huomioida, onko asiakkaan tila muuttunut päivystykseen hakeutumisen aikana. Joissain tilanteissa päivystyksessä voidaan todeta, ettei päivystykselliselle hoidolle olekaan tarvetta ja asiakas pääsee kotiutumaan tai hänet ohjataan oman terveyskeskuksen palveluiden piiriin.

Sairaanhoitajan vastaanotto

Sairaanhoitajan vastaanotolla tarkoitetaan toimintaa, jossa sairaanhoitaja itsenäisesti tai yhteistyössä lääkärin kanssa hoitaa lievempiä päivystyshoitoa vaativia sairauksia tai pieniä vammoja. Vaivastasi ja päivystysyksiköstä riippuen voit saada tarvitsemasi hoidon kokonaan sairaanhoitajan vastaanotolla. Sairaanhoitaja ohjaa sinut tutkimuksiensa jälkeen lääkärin vastaanotolle tilanteen niin vaatiessa.

Päivystyksessä voi joutua odottamaan

Tavallinenkin päivystyskäynti voi koostua monesta eri osasta ja eri ammattilaisten osallistumisesta hoitoosi. Asiakkaan vaivan selvittämiseksi ja hoitamiseksi voidaan joutua tekemään tutkimuksia, joiden vastauksia joudutaan odottamaan. Joissain tapauksissa asiakkaan tilan ja oireen kehittymisen seuranta on osa hoitoa ja usein odottamisenkin aikana tapahtuu asiakkaan kannalta oleellisia asioita.
Päivystyksessä hoidetaan kaikki äkillisesti sairastuneet ja vammautuneet potilaat kiireellisyysjärjestyksessä. Hätätilanteita ei pystytä ennustamaan ja lähialueella sattunut onnettomuus voi ruuhkauttaa päivystyksen. Päivystyksen henkilökunta pyrkii parhaansa mukaan hoitamaan asiakkaat sujuvasti ja kohtuullisessa ajassa. Henkilökunta päivystyksessä on asiakkaita varten.

Ruokailu ja muut toiminnot päivystyksessä

Päivystyksessä on usein välipala-automaatteja tai kahvio, josta on mahdollisuus ostaa syötävää ja juotavaa. Joissakin tilanteissa asiakkaan vaivan selvittämiseksi tarvittavat tutkimukset edellyttävät ravinnotta oloa, jotta tutkimus voidaan turvallisesti tehdä. Varmista aina henkilökunnalta, jos olet epävarma siitä, onko sinun lupa syödä ja juoda normaalisti. Omat käytössäsi olevat kotilääkkeet voit yleensä ottaa normaalisti tavanomaiseen aikaan.

Päivystyksessä saat käyttää omaa matkapuhelintasi yhteydenpitoon omaisten kanssa tai aikasi kuluksi odotusaikana. Puhelimen käyttö voi olla kiellettyä tiloissa, joissa on paljon häiriölle alttiita lääkintälaitteita. Mahdollisista rajoituksista saat tarkempaa tietoa henkilökunnalta. Ota mukaan oma puhelimen laturi akun lataamista varten.

Muista, että valokuvaaminen muualla kuin julkisilla paikoilla ja toisten ihmisten kuvien julkaiseminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ilman heidän lupaansa on kiellettyä.

Saattajat päivystyksessä

Päivystykseen voi tarpeen mukaan ottaa mukaan saattajan tai henkilökohtaisen avustajan. Erityisesti vanhuksilla tai liikuntarajoitteisilla saattaja voi olla tarpeen päivystyskäynnin aikana.

Saattajien määrää päivystyksessä voidaan joutua rajoittamaan tilanahtauden vuoksi. Joihinkin päivystyksen hoitotiloihin saattajat eivät pääse mukaan lainkaan. Tällöin saattajalla on mahdollisuus odottaa odotustiloissa tai poistua päivystyksestä ja saapua myöhemmin uudelleen.

Omaisen hoidon etenemistä voi tiedustella myös puhelimitse. Päivystyksessä ei yleensä ole varsinaisia vierailuaikoja. Muiden kuin lähiomaisten vierailuja päivystyskäynnin aikana on kuitenkin syytä välttää. Muistathan, että hoidossa olevan potilaan tietoja luovutetaan vain potilaan luvalla lähiomaisille.Terveydenhuollon ammattilaisia sitoo aina vaitiolovelvollisuus.

Päivystyksessä ei sallita häiriö- ja väkivaltakäyttäytymistä

Päivystyksessä on paikalla vartija asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi. Päivystyksessä asioivilta edellytetään asianmukaista ja rauhallista käyttäytymistä. Vartijat puuttuvat asian edellyttämällä tavalla kaikkeen häiriö- ja väkivaltakäyttäytymiseen.

Mitä mukaan päivystykseen?

Päivystyksessä asioimisen helpottamiseksi on hyvä ottaa mukaan Kela-kortti.

Ajan tasalla oleva lääkelista on hoidon onnistumisen kannalta tärkeä. Ellei sinulla ole lääkelistaa, ota mukaan voimassa olevat reseptisi. Sähköisen reseptin yleistyessä ei paperireseptejä aina enää ole mukaan otettavaksi, ja siksi olisikin hyvä ottaa käyttöön erillinen lääkelista ja pitää se ajan tasalla. Jos käytössäsi on verenohennuslääkitys, ota mukaasi lääkitykseen liittyvät annosteluohjeet. Jos sinulla on lääkeaineallergioita, pidä tieto niistä aina mukanasi. Hyvä tapa on kirjoittaa mahdolliset allergiat ylös lääkelistaan.

Päivystyksessä ei aina ole mahdollisuutta päästä käsiksi voimassa oleviin lääkitystietoihisi erilaisten tietojärjestelmien yhteensopimattomuuden takia.

Käytössäsi olevat erityislääkitykset ja henkilökohtaiset lääkkeet kuten insuliinit, silmätipat ja astmalääkkeet on hyvä ottaa mukaan päivystykseen. Päivystyksessä on usein rajoitettu lääkevalikoima eikä kaikkia käytössäsi olevia lääkevalmisteita välttämättä löydy.

Omaisten yhteystiedot on hyvä pitää mukana ja huolehtia yhdessä henkilökunnan kanssa, että sairaalan tietojärjestelmiin päivitetään mahdollisesti muuttuneet tiedot. Oman matkapuhelimen ja laturin voit ottaa mukaan päivystykseen.

Jos olet asioinut lähiaikoina akuutin vaivasi vuoksi jossain muussa terveydenhuollon yksikössä ja sinulla on hallussasi tehtyjen tutkimusten tulokset tai röntgenkuvia, ota ne mukaasi päivystykseen. Kotihoidon asiakkaan olisi hyvä kuljettaa mukanaan myös kotihoidon kansiota, mikäli sellainen on olemassa.

Henkilökohtaiset apuvälineet kuten silmälasit, kuulolaite, tekohampaat, rollaattori tai pyörätuoli on hyvä ottaa mukaan, mikäli se on mahdollista. Huomiothan, että ensihoitoyksikössä ei aina ole mahdollista kuljettaa asiakkaan liikkumisen apuvälineitä turvallisesti ja ne joudutaan jättämään tästä syystä kotiin.

Kotona asiakkaan käytössä olevat happirikastimet tai muut hengityksen apuvälineet on hyvä ottaa mukaan päivystykseen, jos on oletettavissa, että asiakas tarvitsee niitä käynnin aikana.

Kotiutumista ajatellen on tärkeää ottaa mukaan kotiavaimet ja pieni määrä käteistä rahaa mahdollisen taksimatkan ja julkisen liikenteen lipun maksamiseksi.

Mahdollista jatkohoitoon siirtymistä ajatellen vaihtovaatteet ja henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet voivat myös olla tarpeelliset.

Turvallisuussyistä älä ota mukaan päivystykseen arvoesineitä (korut ja kellot), luottokortteja tai suuria käteissummia. Vastuu mukana olevasta omaisuudesta on ensisijaisesti asiakkaalla.

 

Päivitetty  16.3.2020