Hoidon tarpeen arviointi

​​​​Äkillisten oireiden vakavuutta ja mahdollista päivystyshoidon tarvetta  arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa.

​​

​Päivystyksellisellä ​hoidon tarpeen arvioinnilla tarkoitetaan tilannetta, jossa arvioidaan tarvitaanko äkillisen terveysongelman selvittämiseksi kiireellisiä tutkimuksia ja hoitoa terveydenhuollossa.

Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä, yleensä alle vuorokauden kuluessa tapahtuvaa,arviointia ja hoitoa. Kyse on sellaisesta tilanteesta, jossa hoitoa ei voida siirtää seuraavaan päivään.

Hoidon tarpeen arviointiin osallistuvat kaikki hoitoketjuun kuuluvat alkaen potilaasta ja hänen läheisistään jatkuen niihin terveydenhuollon ammattilaisiin ja hätäkeskuspäivystäjiin, joihin potilas ottaa yhteyttä. Asiakkaan oman päätöksentekoa tukemaan tarvitaan jatkossa helppokäyttöisiä ja saavutettavissa olevia sähköisiä työkaluja puhelimitse tapahtuvan päivystyksellisen terveysneuvonnan lisäksi.​

Kevään 2020 aikana tälle paikalle avataan sähköinen hoidon tarpeen arvioinnin työkalu, jonka avulla voit aloittaa päivystyksellisen hoidon tarpeen arvioinnin kotona jo ennen yhteydenottoa terveydenhuollon ammattilaiseen. Työkalua kehitetään yhteistyössä päivystyshoidon ammattilaisten kanssa.

Päivystys

Päivitetty  23.1.2020