Turvallisuus

Liikenneonnettomuuspaikalla on aina tärkeää huomioida sekä oma että muiden ympäristössä liikkuvien turvallisuus.

Onnettomuuspaikalle saavuttaessa on ehdottoman tärkeää, että kulkuväline jätetään tien laitaan turvalliseen ja näkyvään paikkaan, jotta lisäonnettomuuksilta vältyttäisiin.

Autosta lähtiessä on tärkeää kytkeä päälle hätävilkut, jotta muu liikenne voi ennakoida lähestyvää vaaratilannetta. On huomioitava, että ajoneuvon lähi- ja kaukovalot estävät hätävilkkujen näkymisen etenkin pimeällä. Tämän vuoksi tulisi kytkeä seisontavalot päälle.

Auttajan on ehdottomasti muistettava oma turvallisuutensa autosta poistuttaessa. Omaa turvallisuutta voi parantaa pukemalla huomioliivin päälle, mikäli sellainen turvavälineistöön kuuluu. Pimeällä omaa näkyvyyttä voi tehostaa myös taskulampun avulla.

Varoituskolmio on aina vietävä näkyvälle paikalle tien varteen noin 200-300 metrin päähän onnettomuuspaikasta. Varoituskolmio löytyy yleensä auton tavaratilasta. Varoituskolmiota viedessäsi varo muuta liikennettä ja pidä huoli omasta näkyvyydestäsi.

Kun lähestytään liikenneonnettomuusautoa, tulee kiinnittää huomiota turvalaitteiston aktivoitumiseen. Jos turvatyynyt eivät ole lauenneet, tulisi autosta kääntää varovasti virrat pois takapenkin kautta niin, etteivät turvatyynyt laukea ja aiheuta lisävahinkoa uhrille tai auttajalle. Turvatyynyjä on syytä varoa sen vuoksi, että ne laukeavat suurella voimalla ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja.

On myös tärkeää kiinnittää huomiota, haiseeko autossa savu tai onko autossa tulipalon syttymisen mahdollisuus. Jos tulipalon vaara on, tulee uhrille tehdä nopea hätäsiirto.

Turvallisuuden muistilista:

  • Muista aina huolehtia sekä omasta että muiden turvallisuudesta.

  • Kytke hätävilkut.
  • Vie varoituskolmio riittävän kauas.
  • Huolehdi omasta näkyvyydestäsi.
  • Varo laukeamattomia turvalaitteita.
  • Huomioi tulipaloriskit.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


onnettomuudet; turvallisuus

Päivitetty  21.2.2018