Toiminta onnettomuuspaikalla

​​​Tilannearviota tehtäessä on pyrittävä arvioimaan, kuka tarvitsee apua kaikkein nopeimmin. Kivun vuoksi huutava uhri kiinnittää helposti kaiken huomion, kun hiljainen, tajuton uhri voi jäädä jopa huomaamatta. Ilmateiden avoimuus sekä hapensaanti ovat ensiarvoisen tärkeitä selviytymisen kannalta. Äänteleminen on selvä merkki hengittämisestä, mutta tajuttoman hengittämisestä täytyy varmistua.

Ensitoimet

 • Pysähdy turvalliseen paikkaan.
 • Kytke hätävilkut ja pue huomioliivit.
 • Huolehdi omasta turvallisuudestasi!

Tilannearvio ja avun hälyttäminen

 • Tee tilannearvio ja soita apua numerosta 112.
 • Noudata hätäkeskuksen neuvoja.
 • Lopeta puhelu vasta luvan saatuasi.
 • Kuka uhreista tarvitsee hätäensiapua nopeimmin?

Henkeä pelastavat toimenpiteet

 • Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja tee tarvittaessa hätäsiirto.
 • Avaa hengitystiet.
 • Aseta tajuton uhri kylkiasentoon, elvytä elotonta.
 • Tyrehdytä vakavat verenvuodot.

Turvallisuus

 • Aseta varoituskolmio noin 200-300 metrin etäisyydelle ennen onnettomuuspaikkaa. Riittävä etäisyys on tärkeä, jotta muut autoilijat ehtivät havaita tilanteen ajoissa. 
 • Varo laukeamattomia turvatyynyjä.
 • Sammuta onnettomuusajoneuvon virrat.
 • Huolehdi onnettomuuden uhreista, suojaa heidät kylmältä (peittelemällä esimerkiksi vaatteilla) ja seuraa vointia.
 • Poistu paikalta vasta luvan saatuasi.

Seuraava sivu

 


ensiapu; onnettomuudet

Päivitetty  15.8.2018