Pysähdy auttamaan onnettomuuspaikalle

​​​

Tervetuloa!

​Tämä verkkokurssi opastaa sinua toimimaan liikenneonnettomuustilanteessa. Verkkokurssi on ilmainen ja tarkoitettu kaikille. Verkkokurssi koostuu teoriaosiosta ja opetusvideosta. Opit muun muassa ensiavun antamista sekä turvallisuudesta huolehtimista. Lopuksi voit testata osaamisesi lyhyellä monivalintatestillä.Verkkokurssi antaa sinulle hyvät työkalut onnettomuuspaikalla toimimiseen. Tärkeintä on kuitenkin se, että pysähdyt ja autat.

Onnettomuustilanteet voivat olla hyvin erilaisia. Tämän verkkokurssin opetusvideossa käsitellään tilanne, joka tapahtuu hiljaisella tieosuudella. Tilanteessa on yksi auttaja ja kaksi onnettomuuden uhria. Jos auttajia on useampia, on kokeneimman auttajan aloitettava tekemällä tilannearvio ja mahdollisuuksien mukaan ohjattava toisia auttajia.


 

pic Toiminta onnettomuuspaikalla

Ohjeita tilannearvion tekemiseen.

pic Hätäsiirto

Hätäsiirto tehdään, jos uhri on välittömässä vaarassa.

pic Hengitysteiden avaaminen ja verenvuodon tyrehdyttäminen

Ohjeita hengitysteiden avoimuuden ja hengityksen arviointiin sekä verenvuodon tyrehdyttämiseen.

pic Turvallisuus

Ohjeita turvalliseen toimintaan liikenneonnettomuuspaikalla.

pic 112 Suomi- mobiilisovellus

112 Suomi on mobiilisovellus hätäpaikannukseen.

pic Pohdi ja testaa

Tässä osioissa voit testata osaamisesi.


 

Päivitetty  27.2.2018

onnettomuudet