Nielty myrkyllinen aine

Ensiapuohjeet, kun on nielty myrkyllistä ainetta.

​​​​​
  • Huuhtele suu ja poista aine (esim. kasvin palat, lääkkeen muruset) suusta.
  • ÄLÄ OKSETA! 
  • Älä yritä laimentaa myrkytystä juottamalla, ellei erikseen kehoteta.
  • Selvitä heti myrkytysvaara ja mahdolliset jatkotoimenpiteet aineluettelosta tai Myrkytystietokeskuksesta 0800 147 111​ .
  • Anna tarvittaessa lääkehiiltä, jos niin kehotetaan.
  • Huom! Petrolituotetta tai syövyttävää ainetta juonutta potilasta ei saa missään tilanteessa oksettaa eikä hänelle saa antaa lääkehiiltä, sillä ne pahentavat tilannetta.

Edellinen sivuSeuraav​​a sivu

 


Päivitetty  31.10.2018 20.40

syövyttävät aineet; nieleminen; ensiapu; myrkylliset aineet; lääkehiili; petro

 

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo