Mihin päivystykseen?

Päivystyspalveluissa on vielä runsaasti alueellisia eroja.

​​

Kun tarvitaan apua äkilliseen terveysongelmaan, on tärkeää varmistua oman alueen päivystyksellisen hoidon järjestelyistä. Mikäli olet epävarma siitä mihin sinun tulisi mennä, voit aina soittaa oman alueesi terveysneuvontaan.

Terveyskeskuksessa tai -asemalla hoidetaan äkilliset terveysongelmat ja tapaturmasta aiheutuneet pienet vammat. Terveyskeskukset ja -asemat ovat pääsääntöisesti avoinna klo 8 - 16 välisenä aikana.

Päivystyksessä hoidetaan ne kiireellistä hoitoa vaativat oireet ja vammat, joiden hoitoa ei voida siirtää seuraavaan päivään. Päivystykset ovat avoinna kaikkina vuorokaudenaikoina.

Matkustellessasi oman kotikuntasi ulkopuolella saat tarvitsemasi ensiapuluonteisen hoidon lähimmästä kiireellistä hoitoa tarjoavasta yksiköstä.

Hätätilanteessa tulee aina soittaa hätänumeroon 112!

Voit etsiä oman paikkakuntasi terveyskeskusten ja päivystyksen yhteystietoja esimerkiksi

Kansallinen palveluohjaus

Kiireellisen avun palveluohjaukseen kehitetään uusia sähköisiä työkaluja.


 

Päivitetty  26.2.2018