Ajankohtainen

Sähköistä terveysneuvontaa Oulun seudun yhteispäivystyksen asiakkaille

Julkaistu 4.3.2019 10.00

Päivystystalo toteuttaa yhteistyössä Oulun seudun yhteispäivystyksen ja terveysneuvontapalvelu Luona Hoiva Oy:n kanssa OSYP Terveysneuvonta-chat palvelukokeilun.

​​​Chat-palvelua tarjotaan Oulun seudun yhteispäivystyksen toiminta-alueen asukkaille maalis-toukokuussa 2019. Yhteispäivystyksen toiminta-alueeseen kuuluu Oulun kaupungin lisäksi 12 kuntaa ja alueen asukasmäärä on yli 270 000. Terveysneuvonnan tehtävään koulutetut terveyden- ja sairaanhoitajat vastaavat asiakkaiden kysymyksiin chatissa suomeksi arkisin klo 10 - 20. Kokeilu on käynnistynyt 1.3.2019.

Ch​at-palvelussa asiakkaat voivat kysyä yleistä terveysneuvontaa tai päivystyksellistä palveluohjausta koskevia kysymyksiä esimerkiksi itsehoitoa tai terveyspalveluihin hakeutumista koskien.  Asiointi Chat-palvelussa tapahtuu nimettömästi. Henkilökohtaista terveysneuvontaa tarvitsevat asiakkaat ohjataan edelleen soittamaan terveysneuvonnan puhelinpalveluun. Hätätilanteissa tulee aina soittaa yleiseen hätänumeroon 112 ja myrkytyksiin liittyvissä asioissa palvelee ympärivuorokauden myrkytystietokeskus numerossa 0800 147 111 (maksuton numero).

Sähköisten asiointipalveluiden kehittämiseksi kokeilun yhteydessä kerätään tutkimusaineisto chat-alustalle kertyneestä rekisteritiedosta. Palvelun käyttäjien toivotaan myös osallistuvan palvelun käyttöä kartoittavaan kyselytutkimukseen, joka avataan myöhemmin kokeilun aikana. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millainen merkitys anonyymilla chat-palvelulla on päivystyksellisen terveysneuvonnan ja palveluohjauksen toteuttamisessa. Tutkimuksen vastuullisena toteuttajana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Päivystystalon tavoitteena on omalta osaltaan edistää asiakkaille suunnattujen sähköisten terveysneuvontapalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Uskomme, että päivystysten toimintaa tukevat, matalan kynnyksen neuvonta- ja palveluohjauksen työkalut, parantavat päivystyspalveluiden laatua ja saavutettavuutta ja tekevät asiakkaan palvelukokemuksesta entistäkin paremman.​

OSYP Terveysneuvonta-chat​