Ajankohtainen

Päivystystalon vuosi 2020

Julkaistu 17.12.2020 13.00

Päivystystalossa on ollut aihetta juhlaan, kun odotettu Päivystyshelppi julkaistiin kansalaisten käyttöön. Töitä on tehty  myös kieliversioiden, yleisen ilmeen, saavutettavuuden ja laadun parantamiseksi.​

Päivystystalossa saatiin marraskuussa pitkän työn tulos päätökseen, kun odotettu Päivystyshelppi julkaistiin virallisesti käyttöön CE-merkittynä lääkinnällisenä laitteena. Päivystyshelppi auttaa kansalaista arvioimaan kiireellisen hoidon tarvetta terveysongelmassa tai tapaturman sattuessa ennen yhteydenottoa terveydenhuollon ammattilaiseen. Käyttöönotto lähti liikkeelle vauhdikkaasti ja saimme heti myös medianäkyvyyttä mm. Oulun seudulla. Ensimmäisten viikkojen aikana palvelua on käyty katsomassa yli 1500 kertaa. Työ palvelun markkinoinnin ja tuotannon aikaisen seurannan parissa jatkuu edelleen ja valmistelemme parhaillaan sähköisen median viestintäkampanjaa.

Kesällä Päivystystalon ammattilaiset työskentelivät talon kieliversioiden parissa ja loppukesästä julkaistiin talon kieliversiot Jourhuset ja Emergency Hub. Ruotsin ja englannin kielisten sisältöjen toivotaan tukevan terveydenhuollon ammattilaisia potilastyössä. Esimerkiksi jo muutenkin suositut itsehoito-ohjeet on koettu hyödyllisiksi vieraskielisten potilaiden ohjauksessa. Kieliversioiden julkaisu paransi omalta osaltaan myös talon saavutettavuutta.

Kuluneen vuoden ajan Päivystystalon kulisseissa on ollut käynnissä talon standardointi- ja saavutettavuustyöt, jotka ovat tällä hetkellä viimeistelyä vaille valmiina. Päivystystaloa uudistetaan päivitetyillä teksteillä ja uusilla raikkaammilla kuvilla. Lisäksi uudistetussa sisällössä on huomioitu saavutettavuuden näkökulma, jotta palvelu olisi jatkossa aidosti kaikkien asiakkaiden käytettävissä. Työn tuloksista päästään nauttimaan ensi vuoden puolella, kun uusi standardoitu Päivystystalo avaa ovensa.

Päivystystalon käyttäjämäärissä on ollut havaittavissa hienoista kasvua. Kuukausittain sivustolla vierailee reilut 33 000 kansalaista ja sivun katseluita tälle vuodelle on kertynyt huikeat 552 000. Aktiivisinta käyttö on ollut alkuvuodesta ja kesän kuukausina. Ensi vuodelle odotamme käyttäjämäärien lisääntymistä entisestään Päivystyshelpin käytön vakiintumisen ja viestinnän tehostamisen myötä.

Päivystystalon väki kiittää lämpimästi kaikkia asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan tuloksekkaasta vuodesta 2020!