Ajankohtainen

Päivystystalon ensiapuverkkokurssit auttavat toimimaan hätätilanteissa

Julkaistu 1.10.2021 14.40

Päivystystalon ensiapuverkkokurssit on uudistettu moniammatillisessa yhteistyössä. Kurssit sisältävät ensiaputestin, josta saa  palautteen kurssin päätteeksi.

Tiesitkö, että uudistuneessa Päivystystalossa on nyt entistä laadukkaammat, kaikille saavutettavat ensiapuverkkokurssit, jotka löytyvät Palvelut-osiosta? Kolme ensiapuverkkokurssia: Pysähdy auttamaan elotonta -verkkokurssi, Pysähdy auttamaan tajutonta -verkkokurssi ja Pysähdy auttamaan onnettomuuspaikalle -verkkokurssi antavat valmiuksia tilanteisiin, joissa ensiapuataidot ovat tarpeen. Verkkokurssit on rakennettu yhteistyössä useiden ammattilaisten kanssa, ja sisällöissä on kiinnitetty huomiota siihen, että ne ovat kaikille saavutettavia.

Päivystystalon ensiapuverkkokurssit ovat ilmaisia ja soveltuvat itseopiskelun lisäksi muun muassa harrastetoimintaan, jossa opetellaan ensiaputoimia ensimmäistä kertaa tai halutaan ylläpitää jo aikaisemmin opittuja taitoja. Jokainen ensiapuverkkokurssi sisältää ensiaputestin, jossa voi testata omaa osaamistaan joko yksin tai ryhmässä. Testin suorittamisesta saa kirjallisen yhteenvedon ja palautteen, joka on mahdollista tulostaa itselle muistoksi.

Ensiapuerkkokurssien sisällöissä on kiinnitetty huomiota tärkeimpiin toimiin ensiapua vaativissa tilanteissa, kuten elvytyksen aloittamiseen, sydäniskurin käyttöön ja siihen, kuinka tajuton ihminen käännetään kylkiasentoon. Pysähdy auttamaan onnettomuuspaikalle -verkkokurssissa opetetaan, kuinka auttajan tulee toimia, kun hän saapuu liikenneonnettomuuspaikalle ensimmäisenä. Koskaan ei tiedä, milloin tulee vastaan tilanne, jossa ensiaputaidot ovat tarpeen - kannattaa valmistautua ja aloittaa opiskelu jo tänään.