Ajankohtainen

Päivystystalo uudisti ilmeensä

Julkaistu 25.5.2021 15.00

Uudistunut Päivystystalo tarjoaa ohjausta äkillisissä terveysongelmissa ja tukea itsehoitoon päivitetyillä itsehoito-ohjeilla. Uuden ja saavutettavan ilmeen ovat saaneet myös ensi- ja päivystyshoidon kuvaukset ja avoimet ensiapuverkkokurssit.

Päivystystalon tavoitteena on edelleen neuvoa ja ohjata äkillisissä terveysongelmissa. Talon uudistetut sisällöt tukevat itsehoidossa ja hoitoon hakeutumisessa sekä auttavat ymmärtämään ensihoidon ja päivystyksen toimintaa. Jos et ole vielä tähän mennessä ehtinyt tutustumaan Päivystystaloon, on nyt hyvä hetki korjata tilanne.

Uutena sisältönä Päivystystaloon on koottu Neuvontapalvelut äkillisissä terveysongelmissa-osio. Sivustoon on kerätty asiakkaan näkökulmasta tarpeellista tietoa siitä, kuinka toimia ja mihin ottaa yhteyttä äkillisen terveysongelman yllättäessä. Neuvontapalveluiden kokonaisuuteen kuuluu Päivystystalon oman matalan kynnyksen neuvontapalvelu Päivystyshelpin lisäksi Omaolon oirearviot ja Päivystysapu 116117-puhelinneuvontapalvelu.

Uuden ilmeen ovat saaneet myös kaikille avoimet ensiapuverkkokurssit joita voi käyttää maksutta itseopiskeluun tai vaikka harrasteryhmän ensiapukoulutukseen. Jokainen verkkokurssi pitää sisällään kurssimateriaalin lisäksi lopputestin, jonka avulla voi verkkokurssin päätteeksi arvioida omaa oppimistaan. Oppimisen tueksi testi antaa kirjallisen palautteen, jonka voi nyt myös tulostaa itselle talteen.

Tervetuloa tutustumaan Päivystystaloon!