Ajankohtainen

Päivystyksen neuvontapalvelut toistensa tukena

Julkaistu 15.1.2021 9.45

Päivystystalo tarjoaa matalan kynnyksen apua ennen Päivystysapuun 116117 soittamista. Päivystysavun ammattilainen taas auttaa  silloin, kun sähköiset palvelut eivät yksin riitä. 

Äkilliset terveysongelmat aiheuttavat huolta ja kaipaamme usein nopeasti neuvoja ja toimintaohjeita. Päivystystalon sähköiset palvelut toimivat matalan kynnyksen neuvontapalveluina, jotka ohjaavat oikea-aikaiseen yhteydenottoon terveydenhuollon ammattilaiseen.

Päivystystalon palveluita täydentää sairaanhoitopiirien ja sote-alueiden asukkailleen tuottama kansallinen Päivystysapu 116117 puhelinneuvontapalvelu. Niissä tilanteissa, joissa Päivystystalon Päivystyshelppi tai sähköiset itsehoito-ohjeet eivät ole riittäviä, saa kansalainen ammattilaisen tekemän henkilökohtaisen hoidon tarpeen arvion ja palveluohjauksen soittamalla numeroon 116117 lähes kaikkialla Suomessa. Päivystysapu 116117 palvelua kansallisesti koordinoivan DigiFinland Oy:n mukaan palvelun piirissä on tällä hetkellä jo yli 5 miljoonaa suomalaista.

Päivystysapu 116117 numero käyttöön Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla

Äkillisiin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin tarkoitettu Päivystysapu 116117 puhelinneuvontapalvelu laajeni tammikuun 2021 alussa Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan yliopistosairaanhoitopiirien alueille. Palvelussa terveydenhuollon ammattilainen tekee numeroon soittavalle asiakkaalle hoidon tarpeen arvioinnin ja ohjaa oikeaan hoitopaikkaan.

Puhelimitse annetaan myös itsehoito-ohjeita ja apua terveysongelmiin. Päivystysapu 116117 palvelee kansalaisia kiireellisissä, ei- hätätilanteissa erityisesti päivystysaikana, kun pohditaan päivystykseen lähtemisen tarvetta. Päiväaikaan apua kiireellisiin ongelmiin saa omalta terveysasemalta ja hätätilanteissa soitetaan aina hätänumeroon 112.

Päivystyksen neuvontapalvelut kehittyvät

Päivystyksen neuvontapalveluiden kokonaisuus hahmottuu vähitellen palveluiden laajentuessa kansallisesti. Palvelukokonaisuus muodostuu hyviksi ja toimiviksi osoittautuneista sähköisistä palveluista ja kansallisesta puhelinneuvontapalvelusta. Päivystystalo on vahvasti mukana kehittämässä palvelukokonaisuutta eteenpäin yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on asukkaan näkökulmasta yhtenäiset ja helposti löydettävät palvelut. Kansalainen voi jo nyt valita hakeeko hän apua ongelmaansa sähköisesti vai puhelimitse. Puhelimitse asioitaessa kiireellisissä ongelmissa palvelee Päivystysapu 116117 ja verkossa apua matalalla kynnyksellä tarjoaa Päivystystalon Päivystyshelppi.

Lisää tietoa aiheesta: