Painonhallinta ja raskaus

Raskauden aikana huomio keskittyy terveellisten elintapojen omaksumiseen sekä itsestä huolehtimisen motivaation vahvistamiseen. Raskausajan painonhallinta ei tähtää painonpudotukseen.

Tavoitetilassa tuleva äiti on saanut apua ylipainoon tai lihavuuteen jo ennen raskautta. Mikäli elintapahoitoa ei ole aloitettu aiemmin, on sen aloittaminen raskauden alkaessa sekä tulevan äidin että sikiön kannalta tärkeää. Vaikka raskauteen liittyy aina painonnousu eikä laihduttaminen ole raskauden aikana tavoiteltavaa, on raskaudenaikaisesta elintapaohjauksesta hyötyä raskaudenaikaisen liiallisen painonnousun rajoittamisessa.

Raskausaika on myös hyvää aikaa opetella terveellisiä elintapoja, joiden noudattamista on myöhemmin lapsen synnyttyä helpompi jatkaa ja opettaa tulevaisuudessa myös lapselle. Äitiysneuvolan tehtävä on tarjota perheille tietoa terveellisten elintapojen merkityksestä koko perheen terveyden edistämisessä, mutta myös käytännön neuvoja ja tukea näiden elintapojen opettelemiseen ja vahvistamiseen.

Raskausaika on tulevalle äidille ja koko perheelle herkkä ajanjakso. On tärkeää, että myös raskaudenaikaisessa elintapahoidossa huomioidaan äidin oma motivaatio ja mahdolliset ajatukset ja kokemukset, jotka saattavat olla terveellisten elintapojen esteenä.

elintapahoito; painonhallinta; raskaus; ylipaino; elintapamuutos; lihavuus

Kyllä

Päivitetty  5.10.2021