Elintavat ja hedelmällisyys

Hedelmällisyyteen vaikuttavat eri tekijät, kuten ikä, elintavat, päihteiden käyttö ja krooniset sairaudet. Raskautta suunniteltaessa on hyvä huomioida nämä tekijät ja selvittää, mihin itse voi vaikuttaa.

Perheen perustamista ja raskautta suunniteltaessa on hyvä pitää huolta riittävästä ja monipuolisesta ravitsemuksesta, säännöllisestä liikunnasta, hyvästä unesta ja stressinhallinnasta. Muutokset elintapoihin on tärkeää tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen raskauden alkamista, millä luodaan hyvä pohja terveelliselle elämälle.

Painonhallinta ja raskauden suunnittelu

Ylipaino heikentää hedelmällisyyttä sekä miehillä että naisilla ja voi vaikuttaa hedelmöityshoitojen tuloksiin heikentävästi. On tärkeää tunnistaa ne tekijät, joihin ylipainon osalta voi itse vaikuttaa. Tässä terveelliset elintavat ovat keskiössä.

Ylipainoon liittyy usein ovulaatiohäiriöitä, joihin jo pienikin painonlasku tuo helpotusta. Nopeaa painonpudotusta ei suositella, vaikka ylipainoa olisi paljon ja raskaustoive olisi lähitulevaisuudessa. Rajut dieetit voivat sekoittaa elimistön hormonitoimintaa ja vaikeuttaa raskaaksi tulemista.

Ensisijainen keino on huolehtia terveellisistä elintavoista ja tehdä pysyviä elintapamuutoksia. Pienikin painon lasku ja terveelliset muutokset omissa elintavoissa voivat lisätä raskaaksi tulemisen todennäköisyyttä. Kun muutoksia ehtii rauhassa harjoitella ja vakiinnuttaa tottumukset osaksi elämää, on muutos silloin pysyvämpää ja voi välttää terveydelle haitallisen jojoilun.

lihavuus; hedelmällisyys; painonhallinta; raskaus; laihtuminen; ylipaino; lisääntymisterveys; laihdutus

Kyllä

Päivitetty  5.10.2021