Millaista on lihavuuden hyvä hoito?

Lihavuuden hyvä hoito on potilaan ja ammattilaisen yhteistyötä. Olennaista on tukea potilaan psyykkisiä voimavaroja ja pysyviä elämäntapamuutoksia.

​Lihavuuden terveydenhuollollinen hoito alkaa siitä, kun lääkäri ottaa puheeksi lihav​uuteen liittyvien sairauksien riskin ja kertoo laihduttamisen hyödyistä.

Jos lihavuuteen liittyviä sairauksia ja ylimääräisiä kiloja on paljon, tavoitteena ei ole normaalipaino, vaan asteittainen, maltillinen ja pysyvä laihtuminen.​

Jo 5-10 prosentin pysyvä painonpudotus pienentää monia lihavuuteen liittyviä terveyshaittoja.

Lisätuen tarpeen ilmetessä lääkäri voi lähettää potilaan mahdollisuuksien mukaan:

 • yksilöllisille käynneille esimerkiksi ravitsemusterapeutin vastaanotolle
 • ryhmähoitoon eli niin sanottuun painonhallintaryhmään
 • Painonhallintatalon Terveyslaihdutusvalmennukseen, joka opastaa terveelliseen ja pitkäaikaisesti pysyvään painonhallint​aan.

Elämäntapamuutokset voivat riittää pysyvän laihtumistuloksen saavuttamiseen. Vaikean ja sairaalloisen lihavuuden hoidon tueksi ammattilaiset voivat suositella potilaalle seurannassa toteutettua lääkehoitoa tai erittäin niukkaenergiaista​ dieettiä.

Lihavuuden kirurgista hoitoa harkitaan yksilöllisesti erikoissairaanhoidon käynnillä sisätautilääkärin tai endokrinologin kanssa.

Erittäin niukkaenergiai​nen dieetti eli ENE on Käypä hoito-suosituksen mukaista lihavuuden hoitoa, jossa käytetään pääasiallisena ravintona kliinisiä laihdutusvalmisteita.

​​Erittäin niukkaenergiai​nen dieetti (ENE)

Mistä on kyse?

​Erittäin niukkaenergiai​nen dieetti eli ENE-dieetti (englanniksi VLCD eli very low calorie diet) on Käypä hoito-suosituksen mukaista lihavuuden hoitoa, jossa käytetään pääasiallisena ravintona kliinisiä laihdutusvalmisteita. Käypä hoito on kansainvälisesti hyväksyttyä hoitoa, jonka on hyväksynyt lääkäriyhdistys Duodecim.

Dieettivalmisteet sisältävät kehon tarvitsemat ravintoaineet, mutta tuotteiden nimen mukaisesti vain vähän energiaa.

Dieetin käyttöä on tutkittu runsaasti ulkomailla ja Suomessa. ENE on oikein toteutettuna todettu tehokkaaksi ja turvalliseksi.

Kenelle ENE-dieetti sopii?

Dieetti tulisi toteuttaa terveydenhuollon ammattilaisten valvonnassa. Ennen ENE-dieetin aloittamista lihavuuden hoitoon perehtynyt lääkäri arvioi dieetin sopivuuden potilaan kohdalla.

ENE-dieettiä voidaan käyttää osana lihavuuden hoitoa, jos

 • potilaan painoindeksi eli painon ja pituuden suhde on yli 30kg/m2

ja

 • tavanomaiset ruokavaliomuutokset eivät ole tuottaneet tulosta.


ENE-dieetti ei sovellu käytettäväksi lihavuuden hoitomuotona

 • tyypin 1 diabeetikoille
 • normaalipainoisille (painoindeksi alle 25 kg/m2 )
 • raskaana olevalle tai imettävälle naiselle
 • niille, joilla on kliininen syömishäiriö
 • niille, joilla on vaikea sairaus, kuten epästabiili angina pectoris, aivoverenkierron ​häiriö, huomattava munuais- tai maksasairaus tai vaikea infektio.

Dieetin soveltuvuutta tulee harkita tarkemmin, jos

 • potilas on alle 18 tai yli 65vuotias
 • potilaan painoindeksi on 25–30 kg/m2
 • potilaalla on kihti tai sappikivet.

Pysyvä lääkitys ei ole este ENE-dieetille, mutta lääkärin tulee arvioida dieetin vaikutukset potilaan lääkitykseen ja tehdä muutokset tarvittaessa. 

Esimerkiksi diabeteslääkitystä pitää yleensä vähentää ja verenpainelääkityksen määrää harkita dieetin aikana. Nesteenpoistolääkitys lopetetaan tai puolitetaan. Marevan-hoito vaatii aluksi tehostetun INR seurannan ja tarvittaessa lääkitystä säädetään. 

Tarkemmat ja yksilölliset ohjeet antaa aina hoitava lääkäri.​


potilas; ammattilainen; ravitsemus; VLCD; ENE; hoito; lihavuus; asiantuntija

Päivitetty  6.7.2016 6.55