Työ-ja arkiliikunnan vähentyminen

Nykyään on yleistä, että kaikenikäiset istuvat paljon sekä työssä että vapaa-ajalla. Istumisen vähentämiseen ja arjen aktiivisuuteen on kiinnitettävä tietoisemmin huomiota.

Istuminen ja paikallaanolo

Suomalaiset istuvat päivittäin keskimäärin miltei kahdeksan tuntia. Istumisella ja muulla paikallaanololla on yhteys useiden eri pitkäaikaissairauksien ilmaantumiseen. Kun istumme alas, kehomme suurten lihasryhmien aktiivisuus loppuu, ja energiankulutus laskee lähes lepotasolle. Istuminen kuluttaa vain vähän enemmän energiaa kuin lepo makuulla. Lisäksi pitkäaikainen paikallaanolo kuormittaa yksipuolisesti kehon tukirakenteita.

Paikallaanolon vähentäminen on todellinen terveysteko.

Arkisilla, pienillä muutoksilla on suuri vaikutus hyvinvointiin

Vähäinenkin arkiliikkeen lisääminen edistää terveyttä. Pienet teot, kuten paikallaanolon tauottaminen ja asennon vaihteleminen ovat jo todellisia terveystekoja. Paikallaanoloa voi vähentää lisäämällä kevyttä liikettä, vaihtelemalla työasentoa ja jaloittelemalla pitkin päivää. Painonhallintaa tukee kaikenlainen liike.

painonhallinta; lihavuuden hoito; painonhallintatalo; ylipaino; elintapamuutos; hyötyliikunta; lihavuus; istuminen; liikunta

Kyllä

Päivitetty  5.10.2021