Tunteet ja syöminen

Tunnesyömisestä puhutaan silloin, kun tunteita pyritään säätelemään syömisen, syömättömyyden tai eri ruokien avulla. Tunnesyöminen ei ole siis kehon nälän tyydyttämistä vaan tunne-elämän tarpeiden tyydyttämistä. Kaikki meistä syövät toisinaan suruun ja tylsyyden kokemukseen, mielialaa nostaakseen. Pulmalliseksi tunnesyöminen muodostuu kuitenkin silloin, jos syöminen ja ruoka tuntuvat ainoilta keinoilta säädellä tunteita tai tunteita yritetään toistuvasti tukahduttaa tai muuttaa syömisellä. Tunnesyöminen on usein ajan myötä opittu tapa, joka saattaa käydä kuin automaattisesti. Usein toistuessaan se voi altistaa painon nousulle.

Tunnesyömisen juurille voi päästä muun muassa:

  • Tarkistamalla ja varmistamalla, että oma syöminen on säännöllistä ja riittävää.
  • Harjoittelemalla tunnistamaan ja nimeämään tunnesyömistilanteissa herääviä tunteita.
  • Pysähtymällä tietoisesti arvioimaan ja harkitsemaan syömispäätöstä.
  • Tutustumalla omiin tunnetarpeisiin kysymällä itseltään: mitä tarvitsen juuri tällä hetkellä ja mitä muuta voisin tehdä kuin syödä?
  • Harjoittelemalla sietämään ja olemaan epämukavienkin tunteiden kanssa.

Mikäli koet, että tunteet ohjaavat omaa syömistäsi liikaa, voit tutustua Itsehoito-osion materiaaleihin seuraavasta linkistä:

tunnesyöminen; syöminen; ravitsemus; lihavuus; painonhallinta

Kyllä

Päivitetty  5.10.2021