Syömishäiriöt lihavuuden taustalla

Moni suomalaisista kamppailee liikapainon ja syömisen hallinnan ongelmien kanssa. Jotkut syömishäiriöistä voivat aiheuttaa lihavuutta.

Yösyömisoireyhtymä (NES)

Yösyömisoireyhtymä (night eating syndrome eli NES) on lihavuuteen liittyvä syömishäiriötyyppi, jota on noin 1,5%:lla väestöstä. Sillä ei ole virallista tautiluokitusta. Ilmiö on kuitenkin tärkeää tunnistaa, koska se voi selittää painonnousua. Tyypillistä on, että päiväaikainen ruokailu voi näyttää hyvin tavanomaiselta tai jopa niukalta. Yöaikainen ruokailu sen sijaan voi sisältää jopa yli puolet päivän energiamäärästä. Keskeistä on ensin hoitaa tätä oireyhtymää ja vasta sitten lihavuutta.

Ahmintahäiriö (BED)

Ahmintahäiriöön (binge eating disorder eli BED) kuuluu huomattavan suurten ruokamäärien syöminen tavallista nopeammin. Ahmimista ei kompensoida oksentamalla tai laksatiiveilla kuten bulimiassa. Ahmintahäiriö on yleisin epätyypillinen syömishäiriö.

Oireet

Ahminnalla viitataan kohtauksenomaiseen syömiseen, jossa syödään lyhyessä ajassa enemmän kuin normaalisti ja enemmän kuin useimmat muut ihmiset söisivät. Ahmimiseen liittyy hallinnan menettämisen tunne eli tunne siitä, että syömistä on vaikeaa keskeyttää, kun se on kerran alkanut. Yleensä ahmiminen tapahtuu yksin tai muilta salassa. Ahminta päättyy usein ahdistavaan täydenolon tunteeseen. Ahminnan voi keskeyttää myös jokin muu ulkopuolinen tekijä, kuten jonkun paikalle tuleminen.

Ahmintahäiriön syyt

Ahmintahäiriön syitä ei tarkkaan tunneta, mutta taustalla saattavat olla stressitekijät, kuormittava elämäntilanne, tunne-elämän vaikeudet tai itsetuntovaikeudet. Kuurilaihduttaminen pahentaa ahmimistaipumusta. Ahmintahäiriötä voidaan epäillä jos

  1. ahmintaa tapahtuu viikoittain ainakin viimeisen kolmen kuukauden ajan
  2. ahminnan jälkeen valtaa voimakas häpeä ja ahdistus syömisestä
  3. syöminen aiheuttaa itseinhoa, masennusta ja syyllisyyttä
  4. syömistä on vaikeaa keskeyttää.

Hoito

Vaikka ahmintahäiriön taustalla on monimutkaisia syitä, siitä on mahdollista toipua. Ensin on tärkeää korjata ja normalisoida arkisyömistä, minkä jälkeen on voimavaroja pureutua ahmintaan johtaviin tunteisiin sekä ajatussolmuihin. Hiljalleen ahminnan takana oleville tarpeille löytyy muita tyydytyskeinoja ja itseinhon tilalle tulee lempeyttä ja myötätuntoa itseä ja omaa kehoa kohtaan. Ahmintahäiriötä hoidetaan oppimis- ja käyttäytymisterapeuttisin keinoin. Myös omahoito-ohjelmat ovat havaittu tehokkaiksi. Voit arvioida ahmintahäiriön mahdollisuutta Mielenterveystalon syömistapakyselyllä. Tutustu myös Mielenterveystalon Irti ahminnasta-omahoito-ohjelmaan.

Syömishäiriöliitto SYLI tukee toiminnallaan syömishäiriöihin sairastuneita.

Edellinen sivuOsion alkuun

painonhallinta; lihavuuden hoito; ylipaino; syömishäiriö; lihavuus; Painonhallintatalo

Päivitetty  5.2.2020