Stressin vaikutus

Pitkäkestoinen stressi voi vaikeuttaa terveiden elintapojen ylläpitämistä. Stressi voi vaikuttaa ruokahaluun ja tunteiden synnyttämiin syömishaluihin.

Lihottaako stressi?

Pitkään jatkuvat korkeat stressihormonipitoisuudet heikentävät sympaattisen hermoston toimintaa. Tällöin palautuminen ja unen laatu heikkenevät. Väsyneenä ja stressaantuneena on vaikea vastustaa rasvaisen ja sokerisen ruuan mielitekoja.

Stressi on paitsi fyysinen reaktio ympäristön tai omien ajatusten tuottamiin uhkakokemuksiin, myös psykologinen ilmiö. Niin sanottu hyvä stressi voi olla innostuksen ja kiinnostuksen tila, jossa fyysinen valmius nousee, mutta psyykkinen kokemus on positiivinen.

Stressiä syntyy, kun ihminen tulkitsee, että kyseessä on hätätilanne, tilanne on hallitsematon tai tilanne on omiin voimavaroihin nähden liian paineinen tai vaativa. Alttius kokea stressiä on yksilöllinen.

Lisää tietoa löydät Painonhallintatalon Stressinhallinta-sivulta.

Edellinen sivuSeuraava sivu

stressi; uni; palautuminen; painonhallintatalo; lihavuuden hoito; elintapamuutos; unettomuus; kuormitus; unihäiriöt; laihduttaminen; paino; laihdutus; lihavuus; painonhallinta

Päivitetty  18.8.2020