Stressin vaikutus

Pitkäkestoinen stressi voi vaikeuttaa terveiden elintapojen ylläpitämistä. Stressi voi vaikuttaa ruokahaluun ja tunteiden synnyttämiin syömishaluihin.

Mikä aiheuttaa stressiä?

Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa yksilöön kohdistuvat vaatimukset ja haasteet kuluttavat tämän sopeutumiseen käytössä olevia voimavaroja. Alttius kokea stressiä on yksilöllinen. Se, mikä on toiselle innostavaa, voi toiselle olla stressin aihe.

Stressin aiheuttajia voivat olla lukuisat erilaiset syyt, kuten:

  • jatkuva kiireen tunne
  • kovat suorituspaineet
  • melu
  • sopimaton työ- tai opiskeluympäristö
  • työttömyys
  • liiallinen vastuu
  • ihmissuhdeongelmat
  • äkilliset elämänmuutokset.

Sopiva määrä stressiä auttaa meitä toimimaan ja tekemään parhaamme haastavissakin tilanteissa. Keskeistä on, onko stressi jatkuvaa vai tilapäistä. Pitkittyessään stressi voi olla terveydelle monin tavoin haitallista. Jatkuva ylikuormitustila kuluttaa käytössä olevia voimavaroja, jolloin terveellisten elintapojen ylläpito vaikeutuu.

Stressin säätely osana hyvinvointia

Stressi säilyy hyvällä tasolla, jos palautumista ja lepoa on stressin määrään nähden riittävästi. Myös myönteisistä asioista aiheutuva stressi tarvitsee vastapainokseen palautumista. Stressin tunnistaminen ja stressin säätely ovat oleellisia hyvinvointitaitoja. 

Lisää tietoa löydät Painonhallintatalon Stressinhallinta-sivulta.

Edellinen sivuSeuraava sivu

stressi; uni; palautuminen; painonhallintatalo; lihavuuden hoito; elintapamuutos; unettomuus; kuormitus; unihäiriöt; laihduttaminen; paino; laihdutus; lihavuus; painonhallinta

Kyllä

Päivitetty  5.10.2021