Stressin vaikutus

Pitkäkestoinen stressi voi vaikeuttaa terveiden elintapojen ylläpitämistä. Stressi voi vaikuttaa ruokahaluun ja erilaisten tunteiden synnyttämiin syömishaluihin.

Lihottaako stressi?

Pitkään jatkuvat korkeat stressihormonipitoisuudet heikentävät sympaattisen hermoston toimintaa. Silloin palautuminen ja unen laatu heikkenevät. Väsyneenä ja stressaantuneena on vaikea vastustaa rasvaisen ja sokerisen ruuan mielitekoja.

Stressi on sekä fyysinen reaktio ympäristön tai omien ajatusten tuottamiin uhkakokemuksiin että psykologinen ilmiö. Niin sanottu hyvä stressi voi olla innostumisen ja kiinnostuksen tila, jossa fyysinen valmiustila nousee, mutta psyykkinen kokemus on positiivinen.

Stressaantuminen edellyttää tulkintaa siitä, että kyseessä on hätätilanne, tilanne on hallitsematon tai omiin voimavaroihin nähden liian paineinen tai vaativa. Alttius kokea stressiä on yksilöllinen. 

Itsehoitosivuilta löydät lisätietoa stressinhallinnasta.​

Edellinen sivuSeuraava sivu

stressi; uni; palautuminen; painonhallintatalo; lihavuuden hoito; elintapamuutos; unettomuus; kuormitus; unihäiriöt; laihduttaminen; paino; laihdutus; lihavuus; painonhallinta

Päivitetty  12.2.2020