Muuttunut yhteiskunta

Ennen ruoan hankkiminen oli kokopäivätyötä, johon kului paljon energiaa. Nyt kaloreita on helppo saada, mutta vaikea kuluttaa. Lihavuuden yleistyminen on pitkälti seurausta ympäristön muutoksista.

Videolla ylilääkäri Kirsi Pietiläinen kertoo, miksi lihavuus on niin yleistä.

Yltäkylläinen ympäristö

Evoluutiossa ihmiselle on kehittynyt eloonjäämistarkoituksessa hyvä ruokahalu ja keho, joka osaa käyttää ruuan ravintoaineet tehokkaasti energiaksi.

Ympäristö on muuttunut viime vuosisatoina melkoisesti, mutta ihmisen geenit, aivot ja biologiset säätelyjärjestelmät eivät ole ehtineet sopeutua muuttuneeseen ympäristöön.

Syömisen biologinen säätely toimii yhä samoin kuin aikana, jolloin paljon energiaa sisältävää ruokaa ei ollut saatavilla. Yltäkylläisessä ympäristössä runsasenergistä ruokaa on helppo saada, mikä voi altistaa painonnousulle.

Myös liikkuminen jää usein yllättävän vähäiseksi. Jos nykyihminen haluaisi kuluttaa yhtä paljon energiaa kuin esivanhempansa, hänen tulisi kävellä reippaasti viisi tuntia päivässä.

Biologiaa ei voi muuttaa, mutta ruokaympäristön houkutuksiin voimme vaikuttaa

Lihavuudelle altistumiseen vaikuttaa suuri joukko geenejä, joista tiedetään toistaiseksi vain vähän. Suurin osa geeneistä vaikuttaa syömiseen (ruokahaluun), ei niinkään aineenvaihduntaan.

Tutkimusten mukaan lihavuus voi kulkea suvussa myös elintottumusten periytymisen kautta, sillä perheiden ajanvietto-, ravinto- ja liikuntatottumukset siirtyvät helposti sukupolvelta toiselle.

Ruoka- ja liikkumisympäristössä tapahtuneiden muutosten tiedostaminen auttaa ihmisiä ymmärtämään ja muuttamaan omaa käyttäytymistään. Rinnalle tarvitaan yhteiskunnallisia toimia painonhallinnan helpottamiseksi. Esimerkiksi ruokavalikoiman, ruoan hinnan, ruoka-annosten koon ja markkinoinnin muutoksilla voidaan edistää ihmisten terveyttä. Myös liikunnallisuuden edistämisellä on suuri merkitys.

Edellinen sivu Seur​aava sivu
painonhallinta; lihavuuden hoito; Tietoa; painonhallintatalo; ylipaino; elintapamuutos; lihavuus

Päivitetty  14.7.2020