Muuttunut yhteiskunta

Ennen ruoan hankkiminen oli kokopäivätyötä. Silloin kului paljon energiaa. Nyt kaloreita on helppo saada, mutta vaikea kuluttaa. Lihavuuden yleistyminen on pitkälti seurausta ympäristön muutoksista.

Videolla ylilääkäri Kirsi Pietiläinen selittää, miksi lihavuus on niin yleistä.

Yltäkylläinen ympäristö

Evoluution kuluessa ihmiselle on kehittynyt eloonjäämistarkoituksessa hyvä ruokahalu ja keho, joka osaa käyttää ruuan ravintoaineet tehokkaasti energiaksi.

Ympäristö on muuttunut viime vuosisatoina melkoisesti. Kuitenkaan ihmisen geenit, aivot ja biologiset säätelyjärjestelmät eivät ole ehtineet sopeutua muuttuneeseen ympäristöön.

Syömisen biologinen säätely toimii yhä samoin kuin aikana, jolloin ei ollut saatavilla paljon energiaa sisältävää ruokaa. Yltäkylläisessä ympäristössä runsasenergistä ruokaa on helposti saatavilla, mikä voi altistaa painonnousun helpommin.

Myös liikkuminen jää useasti yllättävän vähäiseksi. Jos nykyihminen haluaisi kuluttaa yhtä paljon energiaa kuin hänen esivanhempansa, hänen täytyisi kävellä reippaasti viisi tuntia päivässä.

Biologiaa ei voi muuttaa, mutta ruokaympäristön houkutuksiin voimme vaikuttaa

Lihavuudelle altistumiseen vaikuttaa suuri joukko geenejä, mutta niistä tiedetään toistaiseksi vain vähän. Suurin osa geeneistä vaikuttaa syömiseen (ruokahaluun) eikä niinkään aineenvaihduntaan.

Tutkimusten mukaan lihavuus voi kulkea suvussa myös elintottumusten periytymisen myötä, sillä perheiden ajanvietto-, ravinto- ja liikuntatottumukset siirtyvät helposti sukupolvelta toiselle.

Ruoka- ja liikkumisympäristössä tapahtuneiden muutosten tiedostaminen auttaa ihmisiä ymmärtämään ja muuttamaan omaa käyttäytymistään. Rinnalla tarvitaan yhteiskunnallisia toimia painonhallinnan helpottamiseksi. Esimerkiksi ruokavalikoiman, ruoan hinnan, ruoka-annosten koon ja markkinoinnin muutoksilla voidaan edistää ihmisten terveyttä. Myös liikunnallisuuden edistämisellä on suuri merkitys.

Edellinen sivuSeuraava sivu

painonhallinta; lihavuuden hoito; Tietoa; painonhallintatalo; ylipaino; elintapamuutos; lihavuus

Päivitetty  13.2.2020