Lihavuuden yleisyys

Lihavuus on kaikkialla maailmassa suuri kansanterveydellinen ongelma. Maapallon ihmisistä joka kolmas on ylipainoinen. Lihavuus on yleistynyt elintason nousun myötä kaikissa sosiaaliryhmissä ja ikäluokissa.

​​​

Lihavuus Suomessa

Vuonna 2017 suomalaisista aikuisista noin kaksi kolmesta on lääketieteen määritelmän mukaan ylipainoisia (BMI eli painoindeksi yli 25) ja joka neljäs aikuinen on lihava (BMI eli painoindeksi yli 30). Lähes joka toinen aikuinen on vyötärölihava. Aikuisväestön lihavuus on yleisempää k​uin muissa Pohjoismaissa.

Suuri osa ylipainoisista on lihonut pikkuhiljaa ja tahtomattaan. Vaikka lihavuus yksinkertaistettuna johtuukin energian saannin ja kulutuksen epätasapainosta eli syödyn ravinnon ja fyysisen aktiivisuuden määrästä, lihavuuden kehittyminen on huomattavasti monimutkaisempi kokonaisuus.

Lasten ja nuorten ylipaino

Tutkijat ovat huolissaan lihavuuden aiheuttamista terveysongelmista ja psyykkisen hyvinvoinnin heikkenemisestä erityisesti lasten ja nuorten kohdalla. Ylipainoisuus on lisääntynyt kaikilla kouluasteilla viimeisten vuosikymmenten aikana ruokaympäristön muutosten ja liikkumisen vähentymisen myötä.

Lapsuudessa ja nuoruudessa alkanut ylipaino ja lihavuus jatkuvat usein aikuisuuteen saakka. Ylipaino ja lihavuus lisäävät tutkimusten mukaan merkittävästi monien eri sairauksien riskiä ja heikentävät terveyttä sekä elämänlaatua. Kun paino saadaan lapsuudessa tasaantumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, terveys säilyy aikuisiällä yhtä hyvänä kuin koko ikänsä normaalipainoisilla olleilla. Lisätietoa ja vinkkejä lasten painonhallintaan löydät Terveyskylän Lastentalosta.

Edellinen sivuSeuraava sivu

laihduttaminen; laihdutus; lihavuuden hoito; painonhallintatalo; painonhallinta; ylipaino; elintapamuutos; lihavuus

Päivitetty  12.2.2020