Lihavuuden yleisyys

Lihavuus on suuri kansanterveydellinen ongelma kaikkialla maailmassa. Maapallon ihmisistä joka kolmas on ylipainoinen. Elintason nousun myötä lihavuus on yleistynyt kaikissa sosiaaliryhmissä ja ikäluokissa.

Lihavuus Suomessa

Vuonna 2017 suomalaisista aikuisista noin kaksi kolmesta on lääketieteen määritelmän mukaan ylipainoisia (BMI eli painoindeksi yli 25) ja joka neljäs aikuinen on lihava (BMI yli 30). Lähes joka toinen aikuinen on vyötärölihava. Aikuisväestön lihavuus on yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa.

Suuri osa ylipainoisista on lihonut pikkuhiljaa ja tahtomattaan. Vaikka lihavuus yksinkertaistettuna johtuu energiansaannin ja kulutuksen epätasapainosta eli syödyn ravinnon ja fyysisen aktiivisuuden määrästä, lihavuuden kehittyminen on huomattavasti monimutkaisempi kokonaisuus.

Lasten ja nuorten ylipaino

Tutkijat ovat huolissaan lihavuuden aiheuttamista terveysongelmista ja psyykkisen hyvinvoinnin heikkenemisestä erityisesti lasten ja nuorten kohdalla. Ylipainoisuus on lisääntynyt kaikilla kouluasteilla viimeisten vuosikymmenten aikana. Kehityksen taustalla ovat ruokaympäristön muutokset ja liikkumisen väheneminen.

Lapsuudessa ja nuoruudessa alkaneet ylipaino ja lihavuus jatkuvat usein aikuisuuteen saakka. Ylipaino ja lihavuus lisäävät tutkimusten mukaan merkittävästi monien sairauksien riskiä ja heikentävät terveyttä ja elämänlaatua. Kun paino saadaan lapsuudessa tasaantumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, terveys säilyy aikuisiällä yhtä hyvänä kuin koko ikänsä normaalipainossa olleilla. Lisätietoa lasten painonhallinnasta löydät Terveyskylän Lastentalosta.

Edellinen sivu Seuraava sivu

Päivitetty  14.7.2020

Kyllä