Paljonko leikkaus laihduttaa?

Laihtumistuloksen pysymiseen vaikuttavat eniten se, miten osaat soveltaa painonhallinnan keinoja omaan arkeen, muutatko ateriatottumuksia pysyvästi ja minkä verran liikut.

Vaikeasti (BMI eli painoindeksi yli 35 kg/m2) ja sairaalloisen (BMI eli painoindeksi ​yli 40 kg/m2) lihavilla potilailla lihavuuden kirurgisen hoidon on katsottu yleensä johtavan runsaampaan laihtumisen kuin konservatiivisen hoidon.

HUS:ssa saatujen kokemusten mukaan leikatut potilaat laihtuvat leikkausta seuraavan vuoden aikana keskimäärin 20 % leikkauspäivän painosta. Koska suurin osa leikkaukseen ohjautuvista potilaista on laihtunut jo ennen leikkausta keskimäärin yli 5 %, paino on leikkausta edeltävästä arviokäynnistä siten pienentynyt yhteensä noin 25 %. 

Vajaa puolet leikatuista potilaista eivät vuoden kuluttua leikkauksesta enää laihdu. Osalla potilaista paino alkaa nousta noin kahden vuoden kuluttua leikkauksesta.

Leikkauksen jälkeisen painonnousun estämiseksi on tärkeää, että olet harjoitellut painonhallinnan keinoja riittävästi jo ennen leikkausta ja että sitoudut muuttamaan ruokatottumuksia leikkauksen edellyttämällä tavalla. Myös liikunnalla voit vaikuttaa siihen, kuinka paljon paino laskee leikkauksen jälkeen ja miten tulos pysyy.​

ravitsemus; kirurgia; painonhallinta; elämäntavat; lihavuus; leikkaus; liikunta

Päivitetty  24.5.2017 7.40