Leikkauksen terveysvaikutukset

Lihavuusleikkaus ei takaa pysyvää laihtumista, jos elintavoissa ei tapahdu pysyvää muutosta.

​​Suurin osa lihavuuden liitännäissairauksista, kuten tyypin 2 diabetes, uniapnea tai masennus vähintäänkin lievenevät leikkauksen jälkeen. Usein leikkaus myös parantaa elämänlaatua.​

Lue, mitä hyvää lihavuusleikkaus tekee terveydelle:​

1. Diabetes

Lihavuusleikkauksen jälkeen diabeteslääkitystä voidaan yleensä vähentää huomattavasti. Myöhemmin lääkityksen tarve kuitenkin lisääntyy vähitellen. Vuosikontrolleissa tätä arvioidaan verensokerin omaseurannan ja HbA1c tuloksen perusteella.

​Myös verenpainelääkityksen muutokset ovat tavallisia leikkauksen jälkeen. Verenpaineen seuranta oikean lääkitysmäärän arvioimiseksi on tärkeää vuosia leikkauksen jälkeen.

2. Uniapnea

Uniapnea on yleistyvä sairaus ja liittyy monesti ylipainoon; arviolta 70 % uniapneapotilaista on ylipainoisia. Uniapneassa esiintyy kuorsausta, lyhyitä hengityskatkoksia ja niihin liittyviä havahtumisia. Katkonaisen yöunen myötä potilas voi kärsiä päiväaikaisista oireista mm. väsymyksestä, aamupäänsärystä ja keskittymiskyvyn heikentymisestä.

Tutkimusten mukaan painonlasku voi lieventää uniapneaa ja parantaa siten elämänlaatua. Uniapnea kehittyy yleensä pitkän ajan kuluessa. Jos uniapneaa on sairastanut vuosia ja ylipaino on ollut pitkäaikaista, voivat mm. kudosten venyttymisestä johtuva tilanne ja osittaiset hengityskatkokset jatkua laihtumisen jälkeen.

Potilaan painon muuttuessa uniapnean hoidossa käytetyn CPAP-laitteen hoitopaine tulee tarkistaa. Usein painetta pystytään alentamaan merkittävästi, vaikka painehoidon tarve jatkuukin. Osalla potilaista yöaikaiset muutokset saattavat olla niin vähäiset, ettei laitehoitoa ole enää tarpeen jatkaa. CPAP-hoidossa olevan potilaan on syytä keskustella hoito-muutoksista oman hoitavan yksikkönsä kanssa.

3. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Laihtumisen myötä nivelvaivat voivat helpottaa. Yleensä liikunta- ja toimintakyky paranevat, mikä kohentaa myös mielialaa.​​

  

terveys; elämäntavat; laihduttaminen; lihavuus; leikkaus; kirurgia

Päivitetty  15.8.2018 13.12