Kenelle leikkaus sopii?

Lihavuuskirurgiaa voidaan harkita, jos olet aiemmin kokeillut muita konservatiivisia lihavuuden hoitokeinoja terveyden​huollon ammattilaisten tuella.​​​​

​​​​​​​

​Jokaisen potilaan tapauksessa lihavuuskirurgian tarvetta ja mahdollisia leikkauksen esteitä harkitaan yksilöllisesti.​ Arvioinnin tekevät sisätautilääkäri tai endokrinologi ja kirurgi moniammatillisen työryhmän asiantuntijoita konsultoiden.

Parhaimmillaan lihavuusleikkaus on mahdollisuus parantaa terveyttä ja elämänlaatua. Leikkaus on myös luopumista entisestä, sillä painonlaskun pysyvyys saavutetaan muuttamalla lihavuuteen johtaneita elämäntapoja.

Leikkaus ei ​itsessään automaattisesti laihduta. Se auttaa rajoittamaan syödyn ruoan määrää ja ohjaa painonhallintaa tukeviin tottumuksiin.

Onnistumisen kannalta tärkeimpiä asioita on, että harkitset​ lihavuusleikkausta perinpohjaisesti.​​​

1. Lihavuusleikkauksen kriteerinä on vaikea lihavuus

Hoidon aiheena on vaikea lihavuus (painoindeksi ≥ 40 kg/m2).

Leikkaushoitoa voidaan kuitenkin harkita jo painoindeksillä ≥ 35 kg/m2, mikäli potilaalla on yksi tai useampia lihavuuden oheissairauksia kuten lääkehoitoa edellyttävä diabetes tai verenpainetauti, uniapnea, vaikea kantavien nivelten nivelrikko tai hedelmättömyyttä aiheuttava munasarjojen monirakkulatauti.​

Leikkaushoito rajataan tällä hetkellä ikäryhmään 18-60(-65) vuotta. Nuoria ei toistaiseksi ole leikattu. Luotettavaa tutkimustietoa ei myöskään ole yli 65-vuotiaiden leikkaushoidon hyödyistä.

Sisätautilääkäri tai endokrinologi ja kirurgi arvioivat potilaan soveltuvuutta leikkaushoitoon hyvissä ajoin ennen leikkausta moniammatillisen työryhmän asiantuntijoita konsultoiden. Tarvittaessa arvioinnissa ovat mukana psykologi ja ravitsemusterapeutti.

Potilaan elämäntilanteen ja nykyisten ruokailutottumusten selvitetään lisäksi mm. aiemmat laihdutuskeinot ja laihdutushistoria.

Ennen kaikkea arvioidaan onko potilaalla halukkuutta ja voimavaroja muuttaa elintapojaan leikkauksen edellyttämällä tavalla sekä kestää mahdolliset komplikaatiot.​

2. Konservatiivisen hoidon tulee olla toteutunut asianmukaisest​i

Potilaan sairauskertomuksesta tulee löytyä merkinnät siitä, että hän on läpikäynyt terveydenhuollon toteuttaman painonhallintaryhmän tai vähintään kuuden kuukauden yksilöllisen hoidon.

Potilastiedoissa tulee näkyä, että h​oito on johtanut elämäntapamuutoksiin ja vähintään 7 %:n laihtumiseen, mutta tulos ei ole riittävä terveyden kannalta tai paino on noussut uudestaan. Hoidon pitäisi olla tapahtunut muutaman vuoden sisällä.

Painonhallinnan ryhmä- tai yksilöhoito on ensimmäinen vaihe, mikäli sitä ei ole jo aiemmin kokeiltu. Ryhmähoito voidaan toteuttaa jo omalla terveysasemalla, työterveyshuollossa tai yksityisellä lääkäriasemalla.

Tämän jälkeen lääkäri voi tehdä potilaasta lähetteen endokrinologian poliklinikalle tai sisätautiklinikkaan lihavuuden hoitoon.

3. Milloin leikkaus ei tule kyseeseen?

Leikkaushoidon esteitä voivat olla:

  • ruokatorven ja mahalaukun sairaudet
  • runsas ja jatkuva tulehduskipulääkkeiden käyttö (nämä lääkkeet saattavat aiheuttaa suolen puhkeaman)
  • vaikeana ahmimisena ja oksenteluna ilmenevä syömishäiriö (vaikeat syömishäiriöt tulee hoitaa ennen leikkausta)
  • alkoholin suurkulutus
  • psyykkinen epävakaus (psykiatrisessa hoidossa olevilta pyydetään hoitavan psykiatrin näkemys leikkaushoidosta)
  • tupakointi​​​
lihavuus; leikkaus; hoito; kriteerit

Päivitetty  15.8.2018 13.12