Alkoholi ja tupakka

Alkoholin ja tupakan käyttötottumuksia kannattaa pohtia ennen leikkausta.

​​​​​​​​​

Tupakointi tulee lopettaa ajoissa​

​Tupakointi lisää riskiä leikkauskomplikaatioihin, etenkin sauman paranemishäiriöihin, ja heikentää keuhkojen toimintaa. Tupakointi voi olla jopa este leikkaukselle ja johtaa leikkauksen peruuntumiseen, jos tupakointia ei lopeta. 

Tupakointi tulee ​lopettaa ennen ensimmäistä käyntiä kirurgian poliklinikalla.​​ Tupakointi kannattaa kuitenkin lopettaa mielellään jo silloin, kun teet päätöksen leikkaukseen hakeutumisesta, sillä tupakoinnin lopettaminen yhtä aikaa leikkausta edeltävän laihduttamisen kanssa voi olla haasteellista.

Jos tupakoinnin lopettaminen on vaikeaa, voit käydä omalääkärillä tai työterveyslääkärillä keskustelemassa asiasta.​​​

Oma-apua tupakoinnin lopettamiseen tarjoaa muun muassa Stumppi.fi (Hengitysliitto) sekä
Kuntoutumistalon Omahoito-ohjelma:

Käytä alkoholia hyvin harkiten

Alkoholin käyttötottumuksia kannattaa pohtia jo ennen leikkausta.

Alkoholin säännöllinen käyttö voi heikentää laihtumistulosta tai paino voi jopa nousta.

Alkoholi on hyvin energiapitoista. Alkoholin vaikutuksen alaisena voit helpommin tulla ahmineeksi turhan paljon ruokaa.Tutkimusten mukaan lihavuusleikatulla on suurent​unut riski alkoholin ongelmakäyttöön.

Joillakin lihavuusleikatuilla alkoholi saattaa korvata niin sanotun tunnesyömisen. Toiset taas saattavat hakea alkoholista lohtua muihin psykologisiin haasteisiin.

Alkoholia ei suositella lihavuusleikkauksen jälkeen.​ Lihavuusleikkauksen jälkeen alkoholi imeytyy nopeammin ja nostaa veren alkoholipitoisuutta korkeammalle kuin aiemmin. Tämä on otettava huomioon esimerkiksi kun harkitset autolla ajoa.

Käytä siis alkoholia hyvin harkiten ja aikaisintaan vasta, kun leikkauksesta on kulunut useampi kuukausi.

​​​Lihavuusleikkauksen suoria esteitä ovat alkoholismi ja huumeriippuvuus.


leikkaus; hoito; tupakka; alkoholi; lihavuus; elämäntavat; kirurgia

Päivitetty  11.4.2019 6.29