Milloin lihavuuslääkkeitä kannattaa harkita?

Lääkitystä voidaan kokeilla muun hoidon tukena, jos elintapahoito ei ole vaikuttanut riittävältä.

Kenelle lääkehoito sopii?

Lääkehoitoa voidaan tapauskohtaisesti käyttää lihavuuden hoidon menetelmänä tukemaan elintapamuutosta. Lääkehoito voidaan aloittaa myös painonpudotuksen jälkeen tukemaan painonlaskun pysyvyyttä. Lääkehoitoon liitetään aina elintapahoito, joka voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä-, etä-, tai verkkomuotoisena hoitona.

Lääkehoito toteutetaan lääkärin seurannassa ja mikäli siitä ei ole hyötyä (esimerkiksi ei saavuteta painonlaskua tai liitännäissairauksien lieventymistä noin neljän kuukauden aikana), lääkehoito keskeytetään. Toimivan lääkehoidon sen sijaan tulisi olla pitkäaikaista, jopa useita vuosia. Koska painolla on pyrkimys nousta takaisin, lääkityksen myöhempi mahdollinen lopettaminen kannattaa tehdä hitaasti, harkitusti ja hyvässä seurannassa.

Lääkehoito voidaan yhdistää elintapahoitoon henkilöillä, joiden painoindeksi on yli 30 tai yli 27 sellaisilla henkilöillä, joilla ylipainoon liittyy liitännäissairauksia.

Miten lääkkeet toimivat?

Lihavuuden hoidossa käytetään Suomessa kolmea eri lääkevalmistetta. Lääkevaihtoehtoina ovat liraglutidi (Saxenda), naltreksonin ja bupropionin yhdistelmävalmiste (Mysimba ®) sekä orlistaatti (Orlistat). Liragluditi ja naltreksoni/bupropionin yhdistelmävalmiste hillitsevät ruokahalua ja orlisaatti toimii estämällä ruoan rasvojen imeytymistä. Lisäksi liraglutidin tavoin toimiva semaglutidi on tulossa lihavuuden hoitoon lupaavana uutena lääkkeenä, jota käytetään tällä hetkellä diabeteksen hoitoon.

Ruokahalua vähentävät lääkkeet voivat auttaa syömisen hallinnassa ja siten helpottaa elintapamuutoksien tekemisessä. Lihavuuden hoitoon käytettävillä lääkkeillä, kuten muillakin lääkkeillä, on mahdollisia haittavaikutuksia. Näistä keskustellaan lääkärin kanssa hoidon suunnittelun yhteydessä.

Päivitetty  22.11.2021

Kyllä