Milloin lihavuuslääkkeitä kannattaa harkita?

Lääkitystä voidaan kokeilla muun hoidon tukena, jos elintapahoito ei ole vaikuttanut riittävältä.

​​

Kenelle lääkehoito sopii?

Lääkehoitoa voidaan tapauskohtaisesti käyttää lihavuuden hoidon menetelmänä tukemaan elintapamuutosta. Lääkehoito voidaan aloittaa myös painonpudotuksen jälkeen tukemaan painonlaskun pysyvyyttä. Lääkehoitoon liitetään aina elintapahoito, joka voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä-, etä-, tai verkkomuotoisena hoitona.

Lääkehoito toteutetaan lääkärin seurannassa ja mikäli siitä ei ole hyötyä (esimerkiksi ei saavuteta painonlaskua tai liitännäissairauksien lieventymistä noin neljän kuukauden aikana), lääkehoito keskeytetään. Toimivan lääkehoidon sen sijaan tulisi olla pitkäaikaista, jopa useita vuosia. Koska painolla on pyrkimys nousta takaisin, lääkityksen myöhempi mahdollinen lopettaminen kannattaa tehdä hitaasti, harkitusti ja hyvässä seurannassa.

Lääkehoito voidaan yhdistää elintapahoitoon henkilöillä, joiden painoindeksi on yli 30 tai yli 27 sellaisilla henkilöillä, joilla ylipainoon liittyy liitännäissairauksia.

Miten lääkkeet toimivat?

Lihavuuden hoidossa käytetään Suomessa kolmea eri lääkevalmistetta. Lääkevaihtoehtoina ovat liraglutidi (Saxenda), naltreksonin ja bupropionin yhdistelmävalmiste (Mysimba ®) sekä orlistaatti (Orlistat). Liragluditi ja naltreksoni/bupropionin yhdistelmävalmiste hillitsevät ruokahalua ja orlisaatti toimii estämällä ruoan rasvojen imeytymistä. Lisäksi liraglutidin tavoin toimiva semaglutidi on tulossa lihavuuden hoitoon lupaavana uutena lääkkeenä, jota käytetään tällä hetkellä diabeteksen hoitoon.

Ruokahalua vähentävät lääkkeet voivat auttaa syömisen hallinnassa ja siten helpottaa elintapamuutoksien tekemisessä. Lihavuuden hoitoon käytettävillä lääkkeillä, kuten muillakin lääkkeillä, on mahdollisia haittavaikutuksia. Näistä keskustellaan lääkärin kanssa hoidon suunnittelun yhteydessä.

Haitarin otsikkotaso3
Liraglutidi

Liraglutidi on ihon alle pistettävä ihmisen GLP1 -suolistohormonin kaltainen lääke, jota käytetään eri annosvahvuudella myös kakkostyypin diabeteksen hoidossa. Liraglutidi vaikuttaa aivojen ruokahalua sääteleviin reseptoreihin ja sitä kautta lisää kylläisyyden tunnetta ja vähentää nälän tunnetta. Liraglutidi on reseptilääke.

Saxenda® -valmisteelle (liraglutidi) on myönnetty rajoitettu peruskorvattavuus 1.7.2021 alkaen. Katso lisätiedot linkistä 3051 Liraglutidi (lihavuus).

Naltreksonin ja bupropionin yhdistelmävalmiste

Naltreksonin ja bupropionin yhdistelmä, kauppanimeltään Mysimba ®, vaikuttaa vähentämällä ruokahalua.

Naltreksoni (8 mg) / bupropioni (90 mg) -tablettien annosnosto tehdään hitaasti. Suositeltu tavoiteannos on 2 tablettia 2 kertaa päivässä. Ilta-annos kannattaa ottaa alkuillasta (klo 16-17), jotta lääkkeen mahdollinen haitallinen vaikutus uneen on vähäisempi ja hyödyllinen vaikutus iltasyömiseen suurempi.

Mysimba ® on reseptilääke.  Mysimba® -valmisteelle on myönnetty rajoitettu peruskorvattavuus 1.11.2021 alkaen. Katso lisätiedot linkistä 3055 Bupropionin ja naltreksonin yhdistelmävalmiste.

Orlistaatti

Orlistaatti toimii estämällä ruoan rasvojen imeytymistä. Orlistaattitabletteja käytetään pääaterioiden yhteydessä kolme kertaa päivässä. Orlistaatti 120 mg on reseptivalmiste (Orlistat Stada) ja 60 mg itsehoitovalmiste (Orlistat Sandoz).

Suolistohaittavaikutuksien ehkäisy edellyttää vähärasvaista ruokavaliota. Orlistaatti saattaa vähentää rasvaliukoisten vitamiinien imeytymistä suolistosta. Pitkäaikaisessa käytössä suositellaankin orlistaatin ohella käytettäväksi monivitamiinivalmistetta.

Lääkkeellä ei ole peruskorvattavuutta.


laihduttaminen; lääkehoito; lääke; lihavuuslääkkeet; lihavuuden hoito; painonhallintatalo; painonhallinta; lihavuus; laihdutus; laihdutuslääkkeet

Kyllä

Päivitetty  22.11.2021