Milloin laihduttamista suositellaan?

Pelkkä paino ei kerro terveydentilasta eikä laihdutustarpeesta. Terveyttä on tärkeää arvioida kokonaisuutena.

​​

Joillain ihmisillä liikakilot lisäävät nopeasti sairastumisriskiä ja heikentävät jaksamista. Toiset taas pysyvät terveinä pitkään, ja elämä tuntuu laadukkaalta korkeista painolukemista huolimatta.

Jos terveydentila on hyvä, laihduttamisen tarve ei ole akuutti. Siitä huolimatta terveysriskejä ja laihtumisesta saavutettavia hyötyjä kannattaa arvioida pitkällä aikavälillä. Terveyttä on tärkeää arvioida yksilöllisesti ja monipuolisesti kartoittaen. Lihavuuden lääketieteelliseen kokonaisarvioon kuuluvat painon lisäksi

  • vyötärönympäryksen mittaaminen
  • terveydentilan ja hyvinvoinnin kartoittaminen
  • haastattelu elämäntilanteesta, elintavoista, painohistoriasta ja sukuhistoriasta
  • sairauksien, lääkitysten ja laboratoriokokeiden arviointi.

Painoindeksin vaikutus laihtumistarpeeseen

Kun puhutaan painonhallinnasta, käsitteet ylipaino ja lihavuus voivat sekoittua keskenään. Mitä eroa niillä on? Entä miksi puhutaan normaalipainosta?​

Painoindeksi

Yleinen tapa määrittää ja luokitella lihavuutta on käyttää painoindeksiä (BMI), joka on kansainvälisesti sovittu suhteellisen painon mittari. Painoindeksi lasketaan jakamalla  paino pituuden neliöllä: paino (kg) / pituus (m) x pituus (m). Painoindeksin luokittelu on sama miehillä ja naisilla.

Painoindeksirajat:

  • BMI 25-30: lievä lihavuus eli ylipaino
  • BMI 30-35: merkittävä lihavuus
  • BMI 35-40: vaikea lihavuus
  • BMI yli 40: sairaalloinen lihavuus

Normaalipaino

Tutkimusten mukaan ihminen pysyy keskimäärin parhaiten terveenä, kun BMI on 18.5-25. Tämän takia on vakiintunut käyttöön käsite normaalipaino. Ikääntyneiden ja erityisesti yli 70-vuotiaiden osalta on kuitenkin todettu, että heillä painoindeksi voi olla 25-29 ilman sairauksien vaaran lisääntymistä​. Pelkkä painoindeksi ei annakaan riittävää kuvaa ihmisen kokonaisterveydestä tai hyvinvoinnista.

Ylipaino ja lihavuus

Ylipaino eli lievä lihavuus tarkoittaa painoindeksiä 25-30. Joissain tapauksissa painoindeksi voi olla lähes normaalialueella, mutta vatsaontelon sisään on kertynyt liikaa rasvaa. Ylipainon terveydellinen riski liittyykin paljon siihen, mihin ylimääräinen rasva kehossa painottuu. Toisaalta isot lihakset voivat nostaa painoindeksin ylipainon rajalle, vaikka kehossa ei olisi liikaa rasvakudosta.

Kun painoindeksi ylittää 30, monien sairauksien vaara kasvaa huomattavasti ja laihtumistarvetta ja laihtumisen apukeinoja on hyvä pysähtyä pohtimaan. Vaikea ja sairaalloinen lihavuus kuvaavat käsitteinä sairastumisriskin suuruutta.

Lue lisää:

Laske oma painoindeksi:

Käytännöllinen tapa lihavuuden terveysvaarojen arviointiin on vyötärönympäryksen mittaaminen. ​Vatsaontelon liiallinen rasvakudos lisää sairauksien vaaraa.

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Kyllä

Päivitetty  14.7.2020