Millaista on lihavuuden hyvä hoito?

Lihavuuden hyvä hoito on potilaan ja ammattilaisen yhteistyötä.  Hoidon tavoitteena on parantaa potilaan elämänlaatua ja ylläpitää hänen terveyttään.

​​​​​

Lihavuuden puheeksi ottaminen terveydenhuollossa

Lihavuus on usein arka aihe. Potilas saattaa kokea, että lääkärin tai hoitajan puuttuminen asiaan on tungettelevaa, vaikka ammattilaisen pyrkimyksenä on auttaa. Kun lihavuus otetaan puheeksi terveydenhuollossa​, on tärkeää että keskustelu on avoin ja arvostava ja siinä korostetaan potilaan oman elämän asiantuntijuutta.

Lihavuuden hoidossa on olennaista tukea potilaan psyykkisiä voimavaroja ja pysyviä elämäntapamuutoksia. Ammattilaisen tehtävä on auttaa potilasta löytämään jo olemassa olevia taitoja ja vahvuuksia. Lisäksi ammattilainen on kuuntelija, tuen kartoittaja ja tuen tarjoaja.

Miten toimia potilaana?

​Potilaalla on oikeus tulla keskustelui​ssa kuulluksi ja kohdatuksi. Joskus lihavuudesta puhumisen ajankohta voi olla potilaan näkökulmasta huono. Tällöin voi pyytää, että asiaan palataan paremmin soveltuvana aikana. Potilas voi myös pyytää mukaansa materiaalia esimerkiksi tarjolla olevista tukimuodoista ja kysyä, miten aiheeseen voidaan palata myöhemmin uudelleen.

Koska lihavuuden taustalla on hyvin yksilöllisiä syitä, pelkät ohjeet liikunnan lisäämisestä ja terveellisestä ravitsemuksesta eivät riitä. Joskus on tärkeämpää puhua esimerkiksi lihavuuden taustalla olevista sairauksista ja kivuista, stressistä tai unenlaadusta. Potilas voi itse pyytää, että näistä aiheista keskustellaan vastaanotolla.

Edellinen sivu Seuraava sivu

laihduttaminen; lääkäri; terveys; painonhallinta; lihavuuden hoito; terveydenhuolto; painonhallintatalo; ammattilainen; lihavuus; potilas; elintapamuutos; laihdutus

Päivitetty  13.2.2020