Miten pääsen mukaan valmennukseen?

Terveyslaihdutusvalmennus on tarkoitettu verkkovalmennukseen motivoituneille 18 - 65 -vuotiaille merkittävästi ylipainoisille, joilla on laihduttamisen tarvetta terveydellisistä syistä.

​​​

Ohjelmaan pääsy edellyttää lääkärin lähetettä

Terveyslaihdutusvalmennus on erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden konsultaationa toteuttamaa lihavuuden hoitoa. Palvelun omistaa HUS Vatsakeskus.

Keskustele lähetteen saamisen mahdollisuudesta sinua hoitavan lääkärin kanssa tai hakeudu terveyskeskuslääkärin vastaanotolle.

Lähetteen valmennukseen voi tehdä kuka tahansa potilaan hoitoon perehtynyt lääkäri esimerkiksi terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa ympäri Suomen. Lääkäri arvioi lihavuuden hoidon tarpeen ja potilaan soveltuvuuden verkkovalmennukseen. Samalla hän huomioi mahdolliset alueelliset läheteohjeet esimerkiksi BMI-rajojen suhteen. Keskustele lähetteen saamisen mahdollisuudesta sinua hoitavan lääkär​​​in kanssa tai hakeudu terveyskeskuslääkärin vastaanotolle.

Läheteohjeet ja lähetekriteerit löytyvät ammattilaissivuilta. ​Läheteohjeet on tarkoitettu lääkärille, joka lähettää potilaansa Painonhallintatalon valmennukseen.

Ennen valmennuksen aloittamista

Virtuaalisesti tapahtuva valmennus vaatii osallistujalta sitoutumista ja motivaatiota itsenäiseen työskentelytapaan, omien arjen muutosmahdollisuuksien tutkailuun sekä kirjalliseen viestintään. On hyvä pohtia ennen valmennuksen aloittamista, mahdollistaako elämäntilanne sitoutumisen vuoden kestävään ohjelmaan.

Kun lähete on hyväksytty terveyslaihdutusvalmennukseen, saat sähköpostiisi rekisteröitymis- ja kirjautumisohjeen palveluun. On tärkeää, että lähetteeseen on kirjattu oikein sähköpostiosoitteesi.

Kun lääkäri on kirjannut sinusta lähetteen, yleensä kestää noin 2 viikkoa, että pääset aloittamaan valmennuksessa. Jos haluat esimerkiksi tarkistaa lähetteen tilasi, voit laittaa viestiä sähköpostiosoitteeseen painonhallintatalo@hus.fi.

Jos pohdit, olisiko Terveyslaihdutusvalmennus sinulle soveltuva, voit tutustua ensin rauhassa 6 viikon painonhallintapolkuun.

Edellinen sivuSeuraava sivu

terveyslaihdutusvalmennus; hyvinvointi; painonhallintatalo; lähete; lihavuuden hoito; Digihoitopolku; hoitopolku; elintapa; laihdutus; terveys; laihduttaminen; painonhallinta; ylipaino; HUS; lihavuus

Päivitetty  25.2.2020