Programmet Inför fetmaoperationen

Hälsoviktshusets Digitala vårdväg för fetmaoperation är ett årslångt program som vägleder patienterna genom förberedelserna inför operationen och stöder livsstilsförändringar efter operationen.

Tjänsten erbjuds som en del av fetmaoperationspaketet. I HUS-området hänvisas alla patienter som ska genomgå en fetmaoperation till Programmet inför fetmaoperationen. Patienterna får tillgång till detta program cirka två månader före det planerade operationsdatumet, när läkaren har godkänt remissen till fetmaoperationen. Programmet slutar när det har gått ungefär ett år sedan operationen.

Coachningsprogrammet guidar dig genom förberedelserna inför operationen, själva operationen och livet efter operationen. Coachningen omfattar funktionella veckoövningar om kost, motion, livsförändringar och mentala färdigheter. Övningarna kan göras hemma eller på jobbet när som helst. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som agerar som coach stöder, hjälper till med dina funderingar och uppmuntrar dig på förändringsresan på ett respektfullt och tillförlitligt sätt.

Du kan inte bli remitterad till Programmet inför fetmaoperationen från öppenvården. Den remitterande läkaren skickar först en remiss till sjukhuset på patientens hemort till en mottagning för en läkare i inremedicin eller en endokrinolog. Läkaren i inremedicin eller endokrinologen bedömer och förbereder patienten och remitterar patienter som är lämpliga för operation till en kirurg. Samtidigt skriver kirurgen en remiss till Programmet inför fetmaoperationen.

Läs mer om den fetmakirurgiska vårdvägen inom HUS-området i avsnittet Fetmaoperation.

Uppdaterad  24.2.2023

Kyllä