Programmet för hälsosam bantning

Programmet för hälsosam bantning i Hälsoviktshuset är ett digitalt behandlingsprogram som tillhandahålls av den specialiserade sjukvården och som erbjuder stöd på vägen mot hälsosam bantning och viktkontroll under 12 månaders tid.​

Programmet för hälsosam bantning omfattar undersökt information och övningar inom olika delområden av viktkontroll. Programmet för hälsosam bantning:

  • lär mer omfattande ut färdigheter i livshantering
  • syftar till en viktminskning i långsam takt och en permanent viktkontroll
  • ger en grund för ett terapeutiskt tillvägagångssätt med acceptans och engangemang som stöd för förändringsarbetet.

Programmet består av motiverande veckosessioner med teman som rör kosten, motionen, vilan, mentala förmågor och stresshanteringen. Veckosessionen kan innehålla läsning, reflektioner, enkäter, videor och inspelningar.

Varje klient får en egen coach som hjälper under ett år på viktkontrollstigen.

Det krävs en remiss för att få komma med i programmet.

Uppdaterad  24.2.2023

Kyllä