HälsobynPRO

Tjänsteportalen HälsobynPRO innehåller information, verktyg och material främst för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

HälsobynPRO Det virtuella centret för fetmabehandling är avsett att stödja fetmabehandlingsarbetet, där alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården runt om i Finland kan komplettera sina kunskaper.

Guiderna i det virtuella centret för fetmabehandling ger information om fetma och dess behandlingsalternativ. Guiderna ger stöd till exempel när det gäller att motivera klienten och i interaktionssituationer för att stärka klientens självförmåga och psykiska resurser. Guiderna innehåller också information och handledningsmaterial om kost, lågenergikost, läkemedelsbehandling av fetma och motion.

Bekanta dig även med avsnittet För professionella på Hälsoviktshusets öppna sidor.

Uppdaterad  24.2.2023

Kyllä