Egenvårdsprogram för viktkontroll

Egenvårdsprogrammet är planerat för personer som vill komma i gång med en livsstilsförändring och få vanor i vardagen som stöder välbefinnandet.

​Egenvårdsprogrammet för viktkontroll är gratis och öppet för alla. För att använda programmet krävs inte remiss men registrering och inloggning med stark autentisering. Programmet består av sammanlagt åtta delar och syftet är att genomföra dem under åtta veckor.

Under programmet gör man en kartläggning av nuläget, ställer upp mål som passar den egna vardagen och stöder viktkontrollen samt går igenom ämnen som är relevanta när det gäller viktkontroll, som till exempel flexibelt ätande. Innehållet i programmet består av tankeuppgifter, övningar, videor, ljudinspelningar och extra material.

Nytta för både kunden och personalen

Egenvårdsprogrammet för viktkontroll passar alla som är intresserade av viktkontroll och nya levnadsvanor. Hälsovårdspersonalen kan använda programmet för handledd egenvård till exempel genom att komma överens om mötes- eller telefontider under programmets gång. Under mötena eller telefonsamtalen kan personalen och kunderna gå igenom uppgifterna och övningarna. Dessutom kan man med hjälp av egenvårdsprogrammet bedöma om det ettåriga programmet för hälsosam bantning passar kunden.

Logga in i programmet på Min vårdväg.

 

Kyllä

Uppdaterad  29.6.2023