Ta ut det bästa av programmet för hälsosam bantning

Det lönar sig att reservera en regelbunden veckotid för övningarna i programmet. På så sätt blir övningarna en del av din vardag och du lär dig att märka vilka handlingar som har en positiv inverkan på din hälsa.

Veckoövningarna står i centrum av programmet

Syftet med övningarna i Programmet för hälsosam bantning är att hjälpa dig att ändra ditt tankesätt, vilket också kan ändra dina vanor. Planera och boka in tid för övningarna i din kalender om det känns naturligt. Att boka en tid hjälper till att övervinna svårigheten att komma i gång.

Övningarna handlar om näring, motion, vila, mentala färdigheter och planering av vardagen. En veckosession innehåller 5–10 olika avsnitt.

En övning kan till exempel vara:

  • reflektionsfrågor
  • enkät om hälsobedömning
  • dagbok som verktyg
  • att planera ditt liv och din vardag
  • fastställande och uppföljning av mål
  • information
  • tips.

Undersökningar visar att viktuppföljning varje vecka stöder viktkontrollen. Använd om möjligt alltid vågen samma dag och vid samma tidpunkt på dagen, helst på morgonen. Spara siffran som vågen visar i verktyget Dagbok.

Programmet hjälper till att sätta upp konkreta förändringsmål, som följs upp regelbundet. Fortsätt med dina övningar och funderingar under veckan i din vardag.

I slutet av veckan kan du fundera på vad du har lyckats med under veckan och vilka nya saker du har upptäckt om dina vanor. På vägen lär du dig de färdigheter i självbedömning som är nödvändiga för en permanent förändring.

Applikationer

Programmet omfattar applikationen Hälsobyns dagbok, som du kan ladda ner från appbutiken till din smarttelefon. I dagboken kan du följa med hur dina mål har uppnåtts, din vikt och din motion.

Under en del av programmet får deltagarna i Programmet för hälsosam bantning möjligheten att använda den visuella matdagboksappen MealLogger.

Uppdaterad  20.2.2023

Kyllä