Så här börjar programmet för hälsosam bantning

Det lönar sig att reservera tid när man påbörjar programmet. Bekanta dig i lugn och ro med programmets innehåll och det rekommenderade sättet att framskrida.

Så här kommer du i gång

Logga in med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Hälsoviktshuset använder en säker och skyddad autentiseringstjänst för medborgare eftersom det rör sig om personlig hälsoinformation.

I coachingprogrammet är dina uppgifter konfidentiella och lagras på ett säkert sätt i HUS IT-förvaltnings molntjänst.

I din vårdväg ingår veckosessioner och en regelbunden genomgång av dessa sessioner utgör grunden för övningarna. Det är värt att reservera tid för den första veckosessionens övningar för att läsa om bakgrunden till programmet och hur man framskrider på vägen. Du kan kontakta din coach via fältet Meddelanden.

Samtycke till undersökning

I början av programmet ber vi dig skriva under en samtyckesblankett för att tillåta anonym användning av dina uppgifter som sparats i Hälsoviktshusets undersökning. I undersökningen utreds programmets effektivitet, till exempel vilka fördelar programmet har för de som deltar. Undersökningen bidrar till att utveckla behandlingen av fetma. Du kan få tillgång till samtycket till undersökningen på vårdvägen i övningarna under den första veckans session. Underteckna samtycket till undersökningen elektroniskt. Om du vill kan du återkalla ditt samtycke senare.


Uppdaterad  20.2.2023

Kyllä