Hur kommer jag med i programmet för hälsosam bantning?

Programmet för hälsosam bantning är avsett för personer i åldern 18–65 år som är kraftigt överviktiga och som har ett hälsorelaterat behov av att gå ner i vikt.

För att få tillgång till programmet krävs en remiss från en läkare

Programmet för hälsosam bantning är en form av fetmabehandling som ges som konsultationer av specialister inom den specialiserade sjukvården. Tjänsten ägs av HUS Gastrocentrum.

Diskutera möjligheten att få en remiss med din behandlande läkare eller gå till en läkarmottagning på hälsocentralen.

En remiss till programmet kan göras av vilken läkare som helst som är insatt i patientens vård, t.ex. på en hälsocentral eller inom företagshälsovården runt om i Finland. Läkaren bedömer behovet av fetmabehandling och patientens lämplighet för webbcoachningen. Samtidigt tar hen hänsyn till eventuella regionala riktlinjer för remittering, t.ex. gällande BMI-gränserna. Diskutera möjligheten att få en remiss med din behandlande läkare eller gå till en läkarmottagning på hälsocentralen.

Anvisningar och kriterier för remittering finns på Hälsoviktshuset sidor för vårdpersonalen. Riktlinjerna är avsedda för läkare som remitterar sina patienter till Programmet för hälsosam bantning.

Innan du börjar programmet

Det virtuella programmet kräver engagemang och motivation av deltagaren att arbeta självständigt, utforska möjligheter till förändringar i vardagen och att kommunicera skriftligt. Innan du börjar programmet är det bra att fundera på om din livssituation tillåter dig att engagera dig i ett årslångt program.

När din remiss till programmet har godkänts får du ett e-postmeddelande med instruktioner för registrering och inloggning. Det är därför viktigt att din e-postadress anges korrekt i remissen.

Det tar vanligtvis cirka två veckor från det att remissen har registrerats innan du kan börja med programmet. Om du vill kontrollera statusen för din remiss kan du skicka ett e-postmeddelande till painonhallintatalo@hus.fi.

Om du funderar på om Programmet för hälsosam bantning passar dig kan du först bekanta dig med viktkontrollstigen som varar i sex veckor. Stigen fungerar som ett smakprov på Programmet för hälsosam bantning.

Uppdaterad  20.2.2023

Kyllä