Coachen för hälsosam bantning stöder dig

Deltagaren i Programmet för hälsosam bantning är expert på sitt eget liv. Coachen stödjer, hjälper att fundera och uppmuntrar din resa mot förändring på ett respektfullt och tillförlitligt sätt.

Programmet för hälsosam bantning förverkligas som individuell behandling. Coachen är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som har erfarenhet av fetmabehandling. Din utsedda coach kommer regelbundet att följa upp och kommentera dina framsteg på den digitala vårdvägen. Du kan skicka meddelanden och frågor till din coach som besvarar dem inom en överenskommen tid. Kommunikationen sker skriftligen. Programmet omfattar inte personliga möten.

Den egna coachen fungerar som en stödperson för den som deltar i programmet under hela året.

Uppdaterad  20.2.2023

Kyllä