Bakgrund till programmet för hälsosam bantning

Utforska, planera, experimentera, lev och njut! Programmet för hälsosam bantning ger dig framgång redan på vägen mot ditt mål. Programmet bygger på en gedigen erfarenhet och undersökt information.

Framgångar redan på väg mot målet

Programmet för hälsosam bantning hjälper dig att skapa mål som passar ditt dagliga liv och din livssituation.

Motivationen kommer från de saker som är viktiga för dig. Din motivation ökar när du känner att du själv kan påverka

  • tankarna och känslorna
  • den mentala jämvikten
  • människorelationerna
  • viktkontrollen.

På vägen hjälper vi dig att hitta motivation genom de saker som är viktiga för dig.

Ett mål som passar dig gör att du kan njuta av dina hälsovanor redan på vägen mot målet och inte först när du redan har uppnått det. Målen som passar in i ditt dagliga liv bidrar till att upprätthålla motivationen, tillfredsställelsen och orken.

Haitarin otsikkotaso2
Förändringen kräver tid och mod

De extra kilona har ofta uppkommit under månader och år. Därför är det också värt att ta sig tid att överväga, förbereda och öva på livsstilsförändringar. Bantningskurerna tar inte hänsyn till detta.

Att väga livet och dess ingredienser kommer att kräva mod, uthållighet och tålamod. Du kommer att stöta på situationer där du vill undvika att göra veckoövningarna, men det kan helt enkelt vara en signal om att det finns starka känslor och tankar som är förknippade med övningarna.

Tänk så här: ju mer du vill undvika en övning, desto större anledning har du att prova den.

Du kanske också är väldigt upptagen. Övningarna är flexibla och du kan göra dem i snuttar. Du kan också skicka ett meddelande till din coach och berätta om ditt schema.

Baserat på undersökt information

Programmet för hälsosam bantning bygger på den senaste undersökta informationen inom medicin, näring, vård, beteende- och idrottsvetenskap.

Coachningstjänsten tillhandahålls av erfarna yrkesytbildade personer inom hälso- och sjukvården, beteendevetenskapen, näringsläran och hälsomotionen.

Ur en Acceptans- och engagemangsteoretisk synvinkel

Programmet bygger på ett terapeutiskt tillvägagångssätt för acceptans och engagemang (ACT Acceptance and Commitment Therapy), som fungerar som den röda tråden i programmet.

ACT-tänkandet stöds av en hel del undersökningar om livsstilsförändringar och har visat sig vara en bra grund för permanenta förändringar.

ACT-tänkandet syftar till att rikta handlandet utifrån de egna värderingarna. Även när vi vet vad som är viktigt för oss kan det vara svårt att ändra på våra handlingar. Ofta är vi fångar av våra välbekanta sätt att tänka och känna. ACT-arbetet lär dig också att leva efter värderingarna i handling. Programmet omfattar ett antal övningar som handlar om att känna igen och acceptera tankar och känslor.

viktminskning; hälsoviktshuset; fetmabehandling; fetma; hälsa; livsstilsförändring; bantning; välbefinnande; viktkontroll; övervikt; coachning; Digital vårdväg

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023