Vardagsmotion och hälsomotion i programmet för hälsosam bantning

Motionscoachningen i Programmet för hälsosam bantning har utformats för att passa alla typer av motionärer.

Att göra motion till en del av vardagen

Övningarna i motionscoachningen börjar med att öka den dagliga motionen och framskrider småningom mot övningar i olika delområden inom hälsokonditionen. Avsnitten om motion innehåller tips för deltagare med olika konditionsnivåer, från nybörjare till aktiva motionärer. Även personer med smärta beaktas i coachningen. Dessutom behandlas motionen från andra perspektiv t.ex. som en del av den psykiska hälsan och vardagslivet.

Coachningsprogrammet omfattar applikationen Hälsobyns dagbok, som gör att du kan följa upp din dagliga aktivitet.

Motionsanvisningarna i Programmet för hälsosam bantning har utarbetats av Hälsoviksthusets utvecklingsgrupp som består av motionsexperter. Motionsmaterialet har tagits fram av patientorganisationer som fungerar som samarbetsparter (Finlands artrosförening, Finlands ryggförbund rf, Andningsförbundet, Allergi-, hud- och astmaförbundet, Osteoporosförbundet i Finland rf) samt av programmet Vuxna i rörelse.


programmet för hälsosam bantning; hälsoviktshuset; fetmabehandling; viktminskning; livsstilsförändring; bantning; fetma; motion; övervikt; coachning; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  20.2.2023