Sömn och avslappning i programmet för hälsosam bantning

Sömn- och avslappningsövningarna i Programmet för hälsosam bantning hjälper dig att lyckas med livsstilsförändringen.

Tillräcklig sömn möjliggör livsstilsförändringar

Programmet för hälsosam bantning omfattar övningar som stöder hälsosamma levnadsvanor och holistiska hälsovanor.

Övningarna hör samman med

  • sömnen
  • stresshanteringen
  • avslappningen
  • den medvetna närvaron.

Dessa teman ingår i programmet eftersom de har visat sig ha en inverkan på fetman och viktkontrollen.

När du får tillräckligt med sömn och kan hantera stress är det mer sannolikt att du lyckas med viktkontrollen.

viktkontroll; viktminskning; hälsoviktshuset; fetmabehandling; program; programmet för hälsosam bantning; fetma; välbefinnande; återhämtning; sömn; avslappning; bantning; övervikt

Kyllä

Uppdaterad  20.2.2023