Motivation och mentala förmågor i programmet för hälsosam bantning

Övningarna i Programmet för hälsosam bantning stöder ditt allmänna välbefinnande och dina psykiska resurser. I programmet går övningarna i mentala färdigheter och de vardagliga åtgärderna hand i hand.

I den här videon jämför psykologiprofessor Raimo Lappalainen viktkontrollen med en väg som kräver uthållighet och en god oriententeringsförmåga.

Små och enkla handlingar

Programmet för hälsosam bantning uppmuntrar till hoppfullhet. Viktkontrollen ses som en väg med upp- och nedförsbackar. Var och en kan välja hur hen vill gå vidare på vägen. När handlingarna du väljer är små och enkla är de lätta att genomföra och då stärks också motivationen.

Du ska inte stirra på vad vågen visar, utan se vikten som ett resultat av dina egna handlingar.


viktminskning; hälsoviktshuset; fetmabehandling; fetma; mentala färdigheter; livsstilsförändring; bantning; välbefinnande; övervikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  20.2.2023