Kost och flexibla matvanor i programmet för hälsosam bantning

Med hjälp av övningarna på näringsvägen för den hälsosamma bantaren lär du dig att väga de tankar, känslor, handlingar och omständigheter som hör till ätbeteendet.


Stöd för att se över dina egna matvanor

På vägen kommer du att öva på att anpassa flexibla matvanor till din vardag och fundera på hur du kan påverka ditt ätbeteende genom dina val och färdigheter.

Under veckovisa övningssessioner lär du dig att planera dina matvanor och klargöra viktkontrollens helhet i vardagen.

Nya vanor kräver ihärdiga övningar och upprepningar. Du behöver inte ändra alla dina nuvarande matvanor, eftersom allting i viktkontrollen inte måste gå enligt läroboken. Bra nog räcker!

Näringsövningarna i programmet är baserade på näringsrekommendationerna och rekommendationerna i god medicinsk praxis. De bygger alltså på den nyaste undersökta informationen.

viktkontroll; viktminskning; hälsoviktshuset; fetmabehandling; fetma; livsstilsförändring; programmet för hälsosam bantning; coachning; välbefinnande; ätande; näring; kost; bantning; övervikt

Kyllä

Uppdaterad  20.2.2023