Program för hälsosam bantning

Programmet för hälsosam bantning i Hälsoviktshuset är ett digitalt behandlingsprogram som erbjuds inom den specialiserade sjukvården och som stöder en holistisk livsstilsförändring. Det krävs en remiss av en läkare för att få tillgång till programmet.